• Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 2 Truyền lan sóng cực ngắn cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quát; Truyền lan sóng cực ngắn trong điều kiện lý tưởng; Ảnh hưởng của độ cong trái đất; Ảnh hưởng của địa hình; Ảnh hưởng của tầng đối lưu.

   31 p dtu 21/01/2022 1 0

 • Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 4 Truyền lan sóng hữu tuyến cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm; Các thông số trên đường truyền; Đồ thị Smith; Đường dây điện thoại và cáp; Đường truyền vi dải (microstrip); Truyền sóng qua cáp quang; Truyền sóng qua ống dẫn sóng.

   26 p dtu 21/01/2022 1 0

 • Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 3 Truyền sóng trong tầng điện ly cung cấp cho người học những kiến thức như: Tầng điện ly; Tần số plasma và tần số tới hạn; Vận tốc pha và vận tốc nhóm; Định luật Secant và tần số khả dụng cực đại (MUF); Tần số làm việc tối ưu; Độ cao biểu kiến - cự ly thông tin; Nhiễu loại Ion và Fading.

   18 p dtu 21/01/2022 1 0

 • Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 5 Lý thuyết chung về anten cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Đặc tính của anten; Các nguyên tố bức xạ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   60 p dtu 21/01/2022 1 0

 • Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 6 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 6 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 6 Anten chấn tử cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Anten chấn tử đối xứng; Anten chấn tử đơn; Anten nhiều chấn tử; Bài tập chương 6. Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p dtu 21/01/2022 1 0

 • Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 1 Lý thuyết chung về truyền sóng cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Tính chất sóng điện từ; Phân loại SĐT; Phương thức lan truyền SĐT; Biểu thức lan truyền sóng trong không gian tự do; Hệ số suy giảm.

   33 p dtu 21/01/2022 1 0

 • Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 7 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 7 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 7 Anten góc mở cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Nguyên lý bức xạ; Anten loa; Anten gương; Anten vi dải. Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p dtu 21/01/2022 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý truyền thông không dây - Chương 2: Hệ thống truyền thông không dây hiện đại

  Bài giảng Nguyên lý truyền thông không dây - Chương 2: Hệ thống truyền thông không dây hiện đại

  Bài giảng Nguyên lý truyền thông không dây - Chương 2: Hệ thống truyền thông không dây hiện đại, cung cấp cho người học những kiến thức như: Mạng khu vực cá nhân không dây; So sánh tính năng của UWB và Bluetooth; Bộ dịch vụ cơ bản về cơ sở hạ tầng; Viết tắt của các hệ thống truyền thông không dây. Mời các bạn cùng tham khảo!

   58 p dtu 21/01/2022 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý truyền thông không dây - Chương 1: Tổng quan về các hệ thống truyền thông không dây

  Bài giảng Nguyên lý truyền thông không dây - Chương 1: Tổng quan về các hệ thống truyền thông không dây

  Bài giảng Nguyên lý truyền thông không dây - Chương 1: Tổng quan về các hệ thống truyền thông không dây, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về truyền thông không dây; Lịch sử của truyền thông không dây; Những ưu điểm và nhược điểm; Phân loại; Ứng dụng hệ thống không dây; Một số khái niệm cơ bản.

   56 p dtu 21/01/2022 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý truyền thông không dây - Chương 3: Mạng tế bào

  Bài giảng Nguyên lý truyền thông không dây - Chương 3: Mạng tế bào

  Bài giảng Nguyên lý truyền thông không dây - Chương 3: Mạng tế bào, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm mạng tế bào; Tái sử dụng tần số; Hạn chế của sectoring; Cải thiện năng lực các hệ thống tế bào. Mời các bạn cùng tham khảo!

   92 p dtu 21/01/2022 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý truyền thông không dây - Chương 4: Lan truyền vô tuyến

  Bài giảng Nguyên lý truyền thông không dây - Chương 4: Lan truyền vô tuyến

  Bài giảng Nguyên lý truyền thông không dây - Chương 4: Lan truyền vô tuyến, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các đặc tính của sóng điện từ; Tốc độ, bước sóng và tần số; Phân loại sóng vô tuyến; Sự lan truyền vô tuyến; Phân loại Antenna; Các cơ chế lan truyền không dây;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   77 p dtu 21/01/2022 1 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán cung cấp cho học viên các kiến thức về khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu phân tán, xử lý phân tán và hệ thống xử lý phân tán, hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán, thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán, kiểm soát dữ liệu ngữ nghĩa, xử lý truy vấn trong các hệ cơ sở dữ liệu phân tán,... Mời các bạn cùng...

   155 p dtu 21/01/2022 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê