• Ebook Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam

  Ebook Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam

  Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam gồm có 4 phần, cung cấp các nội dung chính như: Một số thuật ngữ về biến đổi khí hậu; Một số kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu; Biến đổi khí hậu ở Việt Nam; Phương pháp nghiên cứu biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   276 p dtu 21/01/2022 1 0

 • Giáo trình Vẽ kỹ thuật xây dựng: Phần 1

  Giáo trình Vẽ kỹ thuật xây dựng: Phần 1

  Giáo trình Vẽ kỹ thuật xây dựng: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vật liệu vẽ; Dụng cụ vẽ và cách dùng; Những khái niệm chung về vẽ kỹ thuật; Các tiêu chuẩn cơ bản để thiết lập bản vẽ kỹ thuật;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   47 p dtu 07/12/2021 18 1

 • Giáo trình Vẽ kỹ thuật xây dựng: Phần 2

  Giáo trình Vẽ kỹ thuật xây dựng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Vẽ kỹ thuật xây dựng" tiếp tục trình bày các nội dung về biểu diễn không gian lên mặt phẳng bản vẽ; Phép chiếu; Phương pháp hai hình chiếu thẳng góc; Phương pháp hình chiếu trục đo; Vẽ bóng trên hình chiếu thẳng góc; Vẽ xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   134 p dtu 07/12/2021 15 1

 • Giáo trình Phương pháp định giá sản phẩm xây dựng: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp định giá sản phẩm xây dựng: Phần 1

  Giáo trình "Định giá sản phẩm xây dựng" Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung và khái niệm về giá sản phẩm xây dựng; Phương pháp xây dựng đơn giá xây dựng cơ bản; Phương pháp xác định tổng mức đầu tư, tổng dự án, dự toán xây dựng công trình;.... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   46 p dtu 07/12/2021 16 0

 • Giáo trình Phương pháp định giá sản phẩm xây dựng: Phần 2

  Giáo trình Phương pháp định giá sản phẩm xây dựng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Định giá sản phẩm xây dựng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phương pháp xác định giá gói thầu, giá dự thầu, giá hợp đồng; Phương pháp lập giá dự thầu quốc tế đối với dự án đầu tư; Tạm ứng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội...

   58 p dtu 07/12/2021 17 0

 • Giáo trình môn Điện tử công suất: Phần 1

  Giáo trình môn Điện tử công suất: Phần 1

  Giáo trình Điện tử công suất - Phần 1 gồm có những nội dung: Các phần tử bán dẫn công suất, chỉnh lưu công suất, bộ băm điện áp một chiều. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   42 p dtu 07/12/2021 22 1

 • Giáo trình môn Điện tử công suất: Phần 2

  Giáo trình môn Điện tử công suất: Phần 2

  Giáo trình Điện tử công suất - Phần 2 gồm có những nội dung: Điều chỉnh điện áp xoay chiều, thiết bị biến tần gián tiếp. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo ngành kỹ thuật - nghiệp vụ và đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề hướng nghiệp, dạy nghề.

   34 p dtu 07/12/2021 10 1

 • Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh lữ hành: Phần 1

  Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh lữ hành: Phần 1

  Để giúp cho học sinh học chuyên ngành Kinh doanh du lịch khách sạn có tài liệu học tập và đáp ứng yêu cầu của những người mong muốn được làm việc tất trong các doanh nghiệp du lịch, giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh lữ hành đã được biên soạn với 4 chương nội dung. Phần 1 giáo trình sau đây gồm 2 chương, trình bày khái quát về kinh doanh lữ hành và...

   52 p dtu 07/12/2021 20 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh lữ hành: Phần 2

  Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh lữ hành: Phần 2

  Nối tiếp những nội dung ở phần 1, phần 2 giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh lữ hành cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về tổ chức xây dựng các chương trình du lịch, hoạt động bán và thực hiện các chương trình du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo.

   63 p dtu 07/12/2021 12 0

 • Giáo trình Kiểm toán tài chính: Phần 1

  Giáo trình Kiểm toán tài chính: Phần 1

  Giáo trình Kiểm toán tài chính được biên soạn với 2 phần gồm 18 chương. Phần 1 của giáo trình gồm 8 chương, trình bày những kiến thức tổng quan về kiểm toán tài chính như: Kiểm toán tài chính trong hệ thống kiểm toán, mục tiêu kiểm toán tài chính, bằng chứng kiểm toán, đánh giá kiểm soát nội bộ, xây dựng kế hoạch kiểm toán, thực hiện kế...

   224 p dtu 07/12/2021 23 1

 • Giáo trình Kiểm toán tài chính: Phần 2

  Giáo trình Kiểm toán tài chính: Phần 2

  Giáo trình Kiểm toán tài chính phần 2 trình bày về kiểm toán các chu trình và khoản mục chủ yếu. Phần này bao gồm các chương về: Kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền, kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán, kiểm toán chu trình hàng tồn kho, kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên, kiểm toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn, kiểm toán chu...

   287 p dtu 07/12/2021 13 1

 • Giáo trình Quản lý xã hội: Phần 1

  Giáo trình Quản lý xã hội: Phần 1

  Giáo trình Quản lý xã hội: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về xã hội và quản lý xã hội; Chủ thể quản lý xã hội; Các thiết chế cơ bản và các vấn đề nhà nước cần quan tâm trong quản lý xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   236 p dtu 07/12/2021 11 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê