• Ebook Python cơ bản: Phần 2

  Ebook Python cơ bản: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook Python cơ bản" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cấu trúc lặp; Cấu trúc lặp While; Cấu trúc lặp For; Cấu trúc dữ liệu; Cách xây dựng một hàm; Truyền tham số cho hàm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   128 p dtu 07/12/2021 42 9

 • Ebook Python cơ bản: Phần 1

  Ebook Python cơ bản: Phần 1

  Lập trình Python đang dần trở nên phổ biến tại Việt Nam khi các ứng dụng của ngôn ngữ lập trình Python đang rất rộng rãi và mạnh mẽ. Ebook "Python cơ bản" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Bắt đầu với Python; Biến, số và chuỗi; Cấu trúc rẽ nhánh; Biểu thức lô-gíc;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   91 p dtu 07/12/2021 52 10

 • Ebook Bài tập điều khiển tự động: Phần 2

  Ebook Bài tập điều khiển tự động: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Bài tập điều khiển tự động" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các hệ tối ưu, số, tự hiệu chỉnh và mô hình hóa; Các hệ có máy tính số; Các hệ cực đại và tự hiệu chỉnh; Thành lập các sơ đồ để mô hình hóa các hệ điều khiển ở các máy tính liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội...

   114 p dtu 07/12/2021 25 2

 • Ebook Bài tập điều khiển tự động: Phần 1

  Ebook Bài tập điều khiển tự động: Phần 1

  Ebook "Bài tập điều khiển tự động" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các hệ phương trình tuyến tính của điều chỉnh tự động; Các phương trình vi phân và các hàm truyền của các khâu và các hệ tự động; Các hệ không tuyến tính của hệ điều chỉnh tự động;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   332 p dtu 07/12/2021 21 2

 • Ebook Tự học đột phá - Kỹ năng viết lại câu tiếng Anh: Phần 2

  Ebook Tự học đột phá - Kỹ năng viết lại câu tiếng Anh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Tự học đột phá - Kỹ năng viết lại câu tiếng Anh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bài tập tự luyện viết tiếng Anh; Bài tập trắc nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   77 p dtu 07/12/2021 37 8

 • Ebook Tự học đột phá - Kỹ năng viết lại câu tiếng Anh: Phần 1

  Ebook Tự học đột phá - Kỹ năng viết lại câu tiếng Anh: Phần 1

  Ebook "Tự học đột phá - Kỹ năng viết lại câu tiếng Anh" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng hợp các cấu trúc viết lại câu cơ bản trong tiếng Anh; Bài tập tự luận theo các mức độ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   65 p dtu 07/12/2021 44 15

 • Giáo trình Vẽ kỹ thuật xây dựng: Phần 1

  Giáo trình Vẽ kỹ thuật xây dựng: Phần 1

  Giáo trình Vẽ kỹ thuật xây dựng: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vật liệu vẽ; Dụng cụ vẽ và cách dùng; Những khái niệm chung về vẽ kỹ thuật; Các tiêu chuẩn cơ bản để thiết lập bản vẽ kỹ thuật;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   47 p dtu 07/12/2021 18 1

 • Giáo trình Vẽ kỹ thuật xây dựng: Phần 2

  Giáo trình Vẽ kỹ thuật xây dựng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Vẽ kỹ thuật xây dựng" tiếp tục trình bày các nội dung về biểu diễn không gian lên mặt phẳng bản vẽ; Phép chiếu; Phương pháp hai hình chiếu thẳng góc; Phương pháp hình chiếu trục đo; Vẽ bóng trên hình chiếu thẳng góc; Vẽ xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   134 p dtu 07/12/2021 15 1

 • Ebook Lập trình ứng dụng Web internet và mạng không dây (Tập 2)

  Ebook Lập trình ứng dụng Web internet và mạng không dây (Tập 2)

  Ebook Lập trình ứng dụng Web internet và mạng không dây (Tập 2) gồm có 6 chương, cung cấp cho người học những nội dung chính như: Giới thiệu về; Câu lệnh trong Javascript; Các hàm trong Javascript; Sử dụng mảng trong Javascript; Các đối tượng Javascript. Mời các bạn cùng tham khảo!

   110 p dtu 07/12/2021 22 0

 • Giáo trình Phương pháp định giá sản phẩm xây dựng: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp định giá sản phẩm xây dựng: Phần 1

  Giáo trình "Định giá sản phẩm xây dựng" Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung và khái niệm về giá sản phẩm xây dựng; Phương pháp xây dựng đơn giá xây dựng cơ bản; Phương pháp xác định tổng mức đầu tư, tổng dự án, dự toán xây dựng công trình;.... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   46 p dtu 07/12/2021 16 0

 • Giáo trình Phương pháp định giá sản phẩm xây dựng: Phần 2

  Giáo trình Phương pháp định giá sản phẩm xây dựng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Định giá sản phẩm xây dựng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phương pháp xác định giá gói thầu, giá dự thầu, giá hợp đồng; Phương pháp lập giá dự thầu quốc tế đối với dự án đầu tư; Tạm ứng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội...

   58 p dtu 07/12/2021 17 0

 • Giáo trình môn Điện tử công suất: Phần 1

  Giáo trình môn Điện tử công suất: Phần 1

  Giáo trình Điện tử công suất - Phần 1 gồm có những nội dung: Các phần tử bán dẫn công suất, chỉnh lưu công suất, bộ băm điện áp một chiều. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   42 p dtu 07/12/2021 22 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê