Bộ sưu tập Kế toán

Bộ sưu tập Kế toán giới thiệu tới người đọc các giáo trình, sách hay về kế toán đã được chọn lọc như: Kế toán quản trị doanh nghiệp, kế toán tài chính, kế toán thương mại, hạch toán kế toán,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Kế toán dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.