• Ebook Một số vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam: Phần 1

  "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam" là kết quả nghiên cứu về lý luận và thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế. Cuốn sách gồm một số bài viết của hai tác giả đã được đăng tải trên các tạp chí. Cuốn sách được chia thành 2 phần ebook, ebook...

   154 p dtu 27/12/2022 4 1

 • Ebook Một số vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam: Phần 2 gồm có những bài viết của các tác giả về thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam trong những năm đổi mới. Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích, phục vụ việc nghiên cứu và học tập của bạn đọc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   114 p dtu 27/12/2022 3 1

 • Ebook Thăng Long thế kỷ 17 đến thế kỷ 19 thông qua tư liệu người nước ngoài: Phần 1

  Ebook Thăng Long thế kỷ 17 đến thế kỷ 19 thông qua tư liệu người nước ngoài: Phần 1

  Cuốn sách "Thăng Long thế kỷ 17 đến thế kỷ 19 thông qua tư liệu người nước ngoài" bao gồm một số bài viết, viết về Thăng Long - Hà Nội trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần... từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19 qua những tư liệu của người nước ngoài viết, suy nghĩ về Thăng Long. Sách được...

   293 p dtu 27/12/2022 4 1

 • Ebook Thăng Long thế kỷ 17 đến thế kỷ 19 thông qua tư liệu người nước ngoài: Phần 2

  Ebook Thăng Long thế kỷ 17 đến thế kỷ 19 thông qua tư liệu người nước ngoài: Phần 2

  Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Thăng Long thế kỷ 17 đến thế kỷ 19 thông qua tư liệu người nước ngoài" bao gồm các bài viết viết về Thăng Long - Hà Nội với tôn giáo; tín ngưỡng dân gian (thờ cúng, giỗ chạp, bói toán, vàng mã); nghi lễ vòng đời người, hội hè trong năm, vui chơi, giải trí; giáo dục và khoa cử; quan hệ với Trung Quốc;...

   203 p dtu 27/12/2022 4 1

 • Ebook Văn hóa gia đình và gia tộc Việt Nam qua tư liệu Hán Nôm: Phần 1

  Ebook Văn hóa gia đình và gia tộc Việt Nam qua tư liệu Hán Nôm: Phần 1

  Cuốn sách Văn hóa gia đình và gia tộc Việt Nam qua tư liệu Hán Nôm chủ yếu giới thiệu một số văn bản nữ huấn trong các tư liệu Hán Nôm được tác giả sưu tầm. Sách được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những nội dung: Vài nét về nữ huấn trong gia đình truyền thống Việt Nam qua tư liệu Hán Nôm; Thuật ngữ Nữ huấn; Tình hình văn bản nữ huấn...

   109 p dtu 27/12/2022 3 0

 • Ebook Văn hóa gia đình và gia tộc Việt Nam qua tư liệu Hán Nôm: Phần 2

  Ebook Văn hóa gia đình và gia tộc Việt Nam qua tư liệu Hán Nôm: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, ebook Văn hóa gia đình và gia tộc Việt Nam qua tư liệu Hán Nôm: Phần 2 giới thiệu đến bạn đọc một số văn bản được trích trong các tư liệu Hán Nôm như: Nữ huấn ca, Bút hương trai khu huấn ca, Tân nữ huấn. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   102 p dtu 27/12/2022 2 0

 • Ebook Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa Việt Nam: Phần 1

  Ebook Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa Việt Nam: Phần 1

  Ebook Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa Việt Nam: Phần 1 phác thảo phân vùng và một số vùng văn hóa ở Việt Nam như: Nghiên cứu văn hóa vùng, khuynh hướng và các vấn đề đặt ra; Nghiên cứu các sắc thái văn hóa địa phương ở Việt Nam - từ những ý niệm đến các khái niệm; Phác thảo về phân vùng văn hóa ở nước ta; Vùng văn hóa đồng bằng Bắc Bộ;...

   360 p dtu 27/12/2022 3 1

 • Ebook Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa Việt Nam: Phần 2

  Ebook Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa Việt Nam: Phần 2

  Ebook Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa Việt Nam trình bày những đặc trưng vùng trong một số hiện tượng văn hóa như: Về vùng "thể loại" văn hóa; Sự phân bố địa lý và mối quan hệ giữa các loại hình nhà ở của các tộc người; Loại hình bữa ăn truyền thống và sự phân bố của nó trong các tộc người; Các sắc thái địa phương và tộc người của...

   158 p dtu 27/12/2022 3 1

 • Ebook Phong tục các dân tộc Đông Nam Á: Phần 1

  Ebook Phong tục các dân tộc Đông Nam Á: Phần 1

  Ebook "Phong tục các dân tộc Đông Nam Á" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kiêng cử - sinh nở; Tên gọi; Trang phục; Hôn nhân; Cách làm đẹp; Tôn giáo; Hiến sinh tế thần; Những vật linh thiêng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   114 p dtu 22/08/2022 45 4

 • Ebook Phong tục các dân tộc Đông Nam Á: Phần 2

  Ebook Phong tục các dân tộc Đông Nam Á: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Phong tục các dân tộc Đông Nam Á" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Dự đoán cát hung; Ăn uống; Nhà ở; Xét xử; Nương nhờ bóng Phật; Tống cựu nghinh tân; Lễ hội nông nghiệp; Lễ hội Phật giáo; Một số luật tục và luật cổ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   132 p dtu 22/08/2022 82 4

 • Ebook Văn hóa dân gian và sự phát triển văn hóa đô thị: Phần 1

  Ebook Văn hóa dân gian và sự phát triển văn hóa đô thị: Phần 1

  Ebook "Văn hóa dân gian và sự phát triển văn hóa đô thị" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Văn hóa - văn hóa dân gian và sự phát triển với quá trình đô thị hóa; Văn hóa dân gian và những biến đổi văn hóa - xã hội hiện nay; Về Folklore đô thị và nhận diện nó; Văn hóa đô thị Việt Nam trước xu thế hội nhập;... Mời các bạn cùng tham khảo để...

   105 p dtu 22/08/2022 40 1

 • Ebook Văn hóa dân gian và sự phát triển văn hóa đô thị: Phần 2

  Ebook Văn hóa dân gian và sự phát triển văn hóa đô thị: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Văn hóa dân gian và sự phát triển văn hóa đô thị" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Văn hóa dân gian và sự phát triển văn hóa ở một đô thị lớn - Thành phố Hồ Chí Minh; Văn hóa dân gian trong quá trình đô thị hóa; Một số vấn đề về giảng dạy và nghiên cứu văn hóa dân gian đô thị tại Thành phố Hồ...

   268 p dtu 22/08/2022 41 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê