• Ebook Chìa khóa trên đường hội nhập - Bí quyết thành công của tập đoàn Microsoft: Phần 1

  Ebook Chìa khóa trên đường hội nhập - Bí quyết thành công của tập đoàn Microsoft: Phần 1

  Cuốn sách này được viết dựa vào những kinh nghiệm có được trong suốt quá trình phát triển phần mềm đầy những biến đổi. Phần 1 của cuốn "Chìa khóa trên đường hội nhập - Bí quyết thành công của tập đoàn Microsoft" mang đến các nội dung chính sau: Khái quát phát triển phần mềm; Xây dựng kế hoạch kỹ thuật phát triển nhiều phiên bản; Xây...

   183 p dtu 25/07/2022 69 2

 • Ebook Chìa khóa trên đường hội nhập - Bí quyết thành công của tập đoàn Microsoft: Phần 2

  Ebook Chìa khóa trên đường hội nhập - Bí quyết thành công của tập đoàn Microsoft: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Chìa khóa trên đường hội nhập - Bí quyết thành công của tập đoàn Microsoft" trình bày các nội dung chính sau: Tam giác vàng phát triển phần mềm; Các nguyên tắc phát triển phần mềm; Đảm bảo tính ổn định của phần mềm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   170 p dtu 25/07/2022 46 2

 • Ebook Lập trình C trong kỹ thuật điện tử: Phần 1

  Ebook Lập trình C trong kỹ thuật điện tử: Phần 1

  Ebook "Lập trình C trong kỹ thuật điện tử" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Phần cứng, phần mềm và phần sụn; Nhập vào xuất ra; Các lệnh lựa chọn; Lệnh lặp; Các hàm; Con trỏ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   239 p dtu 24/03/2022 167 9

 • Ebook Lập trình C trong kỹ thuật điện tử: Phần 2

  Ebook Lập trình C trong kỹ thuật điện tử: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Lập trình C trong kỹ thuật điện tử" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mảng; Xâu; Các cấu trúc; Nhập/ xuất tệp; Lập trình hệ thống; Các đề án. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   177 p dtu 24/03/2022 108 3

 • Ebook Tự học nâng cấp máy tính cho người mới bắt đầu: Phần 1

  Ebook Tự học nâng cấp máy tính cho người mới bắt đầu: Phần 1

  Ebook "Tự học nâng cấp máy tính cho người mới bắt đầu" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nâng cấp BIOS; RAM; Nâng cấp CPU; Nâng cấp đĩa cứng; Nâng cấp một số kết nối internet; Bổ sung một mạng; Bổ sung tính tương thích của USB;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   123 p dtu 24/03/2022 93 3

 • Ebook Tự học nâng cấp máy tính cho người mới bắt đầu: Phần 2

  Ebook Tự học nâng cấp máy tính cho người mới bắt đầu: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Tự học nâng cấp máy tính cho người mới bắt đầu" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nâng cấp máy in; Bổ sung một ổ đĩa CD; Bổ sung một ổ đĩa DVD; Bổ sung một ổ đĩa phương tiện có thể chuyển được; Bổ sung một ổ băng; Bổ sung một máy quét; Hướng dẫn xử lý sự cố máy tính. Mời các bạn cùng tham...

   202 p dtu 24/03/2022 66 2

 • Ebook Python cơ bản: Phần 2

  Ebook Python cơ bản: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook Python cơ bản" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cấu trúc lặp; Cấu trúc lặp While; Cấu trúc lặp For; Cấu trúc dữ liệu; Cách xây dựng một hàm; Truyền tham số cho hàm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   128 p dtu 07/12/2021 146 21

 • Ebook Python cơ bản: Phần 1

  Ebook Python cơ bản: Phần 1

  Lập trình Python đang dần trở nên phổ biến tại Việt Nam khi các ứng dụng của ngôn ngữ lập trình Python đang rất rộng rãi và mạnh mẽ. Ebook "Python cơ bản" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Bắt đầu với Python; Biến, số và chuỗi; Cấu trúc rẽ nhánh; Biểu thức lô-gíc;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   91 p dtu 07/12/2021 291 28

 • Ebook Lập trình ứng dụng Web internet và mạng không dây (Tập 2)

  Ebook Lập trình ứng dụng Web internet và mạng không dây (Tập 2)

  Ebook Lập trình ứng dụng Web internet và mạng không dây (Tập 2) gồm có 6 chương, cung cấp cho người học những nội dung chính như: Giới thiệu về; Câu lệnh trong Javascript; Các hàm trong Javascript; Sử dụng mảng trong Javascript; Các đối tượng Javascript. Mời các bạn cùng tham khảo!

   110 p dtu 07/12/2021 121 2

 • Tập bài giảng Nguyên lý hệ điều hành

  Tập bài giảng Nguyên lý hệ điều hành

  Tập bài giảng Nguyên lý hệ điều hành gồm có 4 chương với những nội dung cụ thể sau: Chương 1: Tổng quan, chương 2: Quản lý tiến trình, chương 3: Quản lý lưu trữ, chương 4: Hệ vào ra. Mời các bạn cùng tham khảo.

   300 p dtu 07/12/2021 89 1

 • Tập bài giảng Ngôn ngữ hình thức

  Tập bài giảng Ngôn ngữ hình thức

  Tập bài giảng “Ngôn ngữ hình thức” được biên soạn theo chương trình chi tiết môn học “Ngôn ngữ hình thức” của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định. Mục tiêu của tập đề cương bài giảng nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản, tổng quan về ngôn ngữ, văn phạm và automat; Giúp sinh viên nắm vững các kiến thức cơ bản về văn phạm...

   246 p dtu 07/12/2021 101 1

 • Tập bài giảng Chương trình dịch

  Tập bài giảng Chương trình dịch

  Tập bài giảng “Chương trình dịch” được biên soạn theo chương trình chi tiết môn học “Chương trình dịch” của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định. Mục tiêu của tập đề cương bài giảng nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản, tổng quan về chương trình dịch. Giúp sinh viên hiểu được các kiến thức cơ bản, tổng quan về chương trình...

   218 p dtu 07/12/2021 87 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê