• Ebook Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép: Phần 1

  Ebook Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép: Phần 1

  Ebook "Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đại cương về khung và cột bêtông cốt thép; Tiết diện chữ nhật chịu nén lệch tâm phẳng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   94 p dtu 27/01/2023 2 1

 • Ebook Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép: Phần 2

  Ebook Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tiết diện chữ T và chữ I; Tiết diện tròn và vòng khuyên; Tiết diện chữ nhật nén lệch tâm xuyên. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   106 p dtu 27/01/2023 3 0

 • Ebook Lý thuyết ăn mòn và chống ăn mòn bêtông - bêtông cốt thép trong xây dựng: Phần 1

  Ebook Lý thuyết ăn mòn và chống ăn mòn bêtông - bêtông cốt thép trong xây dựng: Phần 1

  Cuốn sách "Lý thuyết ăn mòn và chống ăn mòn bêtông - bêtông cốt thép trong xây dựng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về nghiên cứu ăn mòn và biện pháp chống ăn mòn cho bê tông và bê tông cốt thép; Lý thuyết chung về ăn mòn bê tông và bê tông cốt thép;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   43 p dtu 27/01/2023 1 0

 • Ebook Lý thuyết ăn mòn và chống ăn mòn bêtông - bêtông cốt thép trong xây dựng: Phần 2

  Ebook Lý thuyết ăn mòn và chống ăn mòn bêtông - bêtông cốt thép trong xây dựng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Lý thuyết ăn mòn và chống ăn mòn bêtông - bêtông cốt thép trong xây dựng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Ăn mòn và chống ăn mòn bê tông và bê tông cốt thép trong môi trường biển; Các biện pháp bảo vệ kết cấu bê tông và bê tông cốt thép chống ăn mòn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung...

   53 p dtu 27/01/2023 0 0

 • Giáo trình Kỹ thuật thi công (Tập 2): Phần 1 - TS. Đỗ Đình Đức (Chủ biên)

  Giáo trình Kỹ thuật thi công (Tập 2): Phần 1 - TS. Đỗ Đình Đức (Chủ biên)

  Giáo trình "Kỹ thuật thi công (Tập 2)" được kết cấu thành 2 phần, phần 1 này trình bày những nội dung về: kỹ thuật thi công lắp ghép; sơ đồ cấu tạo các loại nhà lắp ghép; các thiết bị và máy dùng trong công tác lắp ghép; sản xuất các kết cấu bê tông cốt thép đúc sẵn; lắp ghép các kết cấu bê tông cốt thép; gia công và liên kết kết cấu...

   126 p dtu 27/01/2023 1 1

 • Giáo trình Kỹ thuật thi công (Tập 2): Phần 2 - TS. Đỗ Đình Đức (Chủ biên)

  Giáo trình Kỹ thuật thi công (Tập 2): Phần 2 - TS. Đỗ Đình Đức (Chủ biên)

  Phần 2 của giáo trình "Kỹ thuật thi công (Tập 2)" tiếp tục trình bày những nội dung về: công tác xây và hoàn thiện công trình; công tác xây; thi công trát, lát, ốp và trần công trình; công tác lăn sơn và vôi;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   94 p dtu 27/01/2023 0 0

 • Giáo trình Kỹ thuật thi công (Tập 1): Phần 1 - TS. Đỗ Đình Đức (Chủ biên)

  Giáo trình Kỹ thuật thi công (Tập 1): Phần 1 - TS. Đỗ Đình Đức (Chủ biên)

  Phần 1 của giáo trình "Kỹ thuật thi công (Tập 1)" trình bày những nội dung về: những vấn đề chung; công tác đất, tính khối lượng công tác đất, kỹ thuật thi công đào đất, thi công đắp và đầm đất, công tác nổ mìn; thi công cọc và cừ, kỹ thuật thi công cọc và cừ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   129 p dtu 27/01/2023 0 0

 • Giáo trình Kỹ thuật thi công (Tập 1): Phần 2 - TS. Đỗ Đình Đức (Chủ biên)

  Giáo trình Kỹ thuật thi công (Tập 1): Phần 2 - TS. Đỗ Đình Đức (Chủ biên)

  Phần 2 của giáo trình "Kỹ thuật thi công (Tập 1)" tiếp tục trình bày những nội dung về: công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối, tính toán thiết kế và cấu tạo cốp pha cho một số kết cấu công trình; thi công tầng hầm nhà cao tầng, một số giải pháp chống đỡ tường chắn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   125 p dtu 27/01/2023 0 0

 • Giáo trình Sức bền vật liệu: Phần 2 - Đỗ Kiến Quốc (Chủ biên)

  Giáo trình Sức bền vật liệu: Phần 2 - Đỗ Kiến Quốc (Chủ biên)

  Phần 2 của giáo trình "Sức bền vật liệu" tiếp tục trình bày những nội dung về: chuyển vị của dầm chịu uốn; xoắn thuần túy; thanh chịu lực phức tạp; ổn định của thanh thẳng chịu nén; uốn ngang và uốn dọc đồng thời; tải trọng động; tính độ bền theo trạng thái giới hạn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   226 p dtu 27/01/2023 0 0

 • Giáo trình Sức bền vật liệu: Phần 1 - Đỗ Kiến Quốc (Chủ biên)

  Giáo trình Sức bền vật liệu: Phần 1 - Đỗ Kiến Quốc (Chủ biên)

  Phần 1 của giáo trình "Sức bền vật liệu" trình bày những nội dung về: các khái niệm cơ bản; lý thuyết nội lực; kéo - nén đúng tâm; trạng thái ứng suất; lý thuyết bền; đặc trưng hình học của mặt cắt ngang; uốn phẳng thanh thẳng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   176 p dtu 27/01/2023 0 0

 • Giáo trình Nền móng: Phần 1 - Châu Ngọc Ẩn

  Giáo trình Nền móng: Phần 1 - Châu Ngọc Ẩn

  Phần 1 của giáo trình "Nền móng" trình bày những nội dung về: những vấn đề cơ bản của nền móng; vấn đề biến dạng của nền và lún của móng; móng nông; tính toán móng đơn chịu tải thẳng đứng đúng tâm; móng bằng dưới tường chịu tải thẳng đứng - phản lực nền phân bố tuyến tính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   144 p dtu 27/01/2023 0 0

 • Giáo trình Nền móng: Phần 2 - Châu Ngọc Ẩn

  Giáo trình Nền móng: Phần 2 - Châu Ngọc Ẩn

  Phần 2 của giáo trình "Nền móng" tiếp tục trình bày những nội dung về: cọc chịu tải trọng đứng; cọc chịu tải ngang và móng cọc; gia cố nền và đất có cốt; đệm vật liệu rời; gia tải trước kết hợp thiết bị thoát nước theo phương đứng; nguyên lý cơ bản đất có cốt;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   189 p dtu 27/01/2023 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê