• Bài giảng Tổng quan về viễn thông - Lê Thanh Thủy

  Bài giảng Tổng quan về viễn thông - Lê Thanh Thủy

  Bài giảng Tổng quan về viễn thông - Lê Thanh Thủy với kết cấu gồm 4 chương giới thiệu những nội dung chính về mạng viễn thông, dịch vụ viễn thông và kỹ thuật viễn thông. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   186 p dtu 25/09/2022 18 0

 • Bài giảng Hệ thống viễn thông 2

  Bài giảng Hệ thống viễn thông 2

  Bài giảng "Hệ thống viễn thông 2" cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết thông tin, mạch và chuyển mạch, hệ thống thông tin di động, thông tin sợi quang, hệ thống thông tin VIBA và vệ tinh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   108 p dtu 25/09/2022 16 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin vệ tinh - Thẩm Đức Dương

  Bài giảng Hệ thống thông tin vệ tinh - Thẩm Đức Dương

  Bài giảng "Hệ thống thông tin vệ tinh" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương về thông tin vệ tinh, quỹ đạo vệ tinh, cấu tạo của vệ tinh thông tin, mạng vệ tinh, đường truyền vệ tinh, aten cho thông tin vệ tinh, điều chế và đa truy cập, thiết bị phát đáp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   156 p dtu 25/09/2022 14 0

 • Bài giảng Truyền số liệu và mạng

  Bài giảng Truyền số liệu và mạng

  Bài giảng "Truyền số liệu và mạng" cung cấp cho người học các thông tin cần thiết về môn học, nội dung chính của môn học và các yêu cầu đối với sinh viên khi tham gia môn học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p dtu 25/09/2022 13 0

 • Bài giảng E-Learning Chuyên đề: Hàn nối và đo thử cáp quang

  Bài giảng E-Learning Chuyên đề: Hàn nối và đo thử cáp quang

  Nội dung của bài giảng "Hàn nối và đo thử cáp quang" trình bày về sợi quang và cáp quang, hàn nối sợi quang, thi công lắp đặt ODF, măng xông cáp quang, lý thuyết đo phản xạ, đo thử, đánh giá chất lượng tuyến cáp quang.

   67 p dtu 25/09/2022 13 0

 • Bài giảng môn Tổng quan viễn thông

  Bài giảng môn Tổng quan viễn thông

  Nội dung của bài giảng trình bày các khái niệm và các vấn đề kỹ thuật chính của viễn thông, kiến trúc, cách tổ chức cũng như cách thức hoạt động của các mạng viễn thông, các phát triển về công nghệ và dịch vụ, xu hướng hội tụ các mạng viễn thông.

   283 p dtu 25/09/2022 15 0

 • Bài giảng Kỹ thuật siêu cao tần: Chương 2 - Phan Hồng Phương

  Bài giảng Kỹ thuật siêu cao tần: Chương 2 - Phan Hồng Phương

  Chương 2 - Đồ thị Smith. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu, đồ thị Smith, ứng dụng đồ thị Smith. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng này.

   54 p dtu 25/09/2022 12 0

 • Bài giảng Kỹ thuật siêu cao tần: Chương 3 - Phan Hồng Phương

  Bài giảng Kỹ thuật siêu cao tần: Chương 3 - Phan Hồng Phương

  Chương 1 - Ma trận tán xạ. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Dẫn nhập, các ma trận đặc tính khác. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng này.

   35 p dtu 25/09/2022 12 0

 • Bài giảng Kỹ thuật siêu cao tần: Chương 1 - Phan Hồng Phương

  Bài giảng Kỹ thuật siêu cao tần: Chương 1 - Phan Hồng Phương

  Chương 1 - Lý thuyết đường dây truyền sóng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, phương trình truyền sóng, các thông số thứ cấp, hiện tượng phản xạ sóng, hiện tượng sóng đứng, trở kháng đường dây. Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p dtu 25/09/2022 13 0

 • Bài giảng Tổng quan về mạng di động GSM 2G

  Bài giảng Tổng quan về mạng di động GSM 2G

  "Bài giảng Tổng quan về mạng di động GSM 2G" cung cấp đến các bạn những kiến thức về định nghĩa GSM; công nghệ của mạng GSM; vai trò củ BTS trong GSM; cấu trúc cơ bản BTS. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn về kiến thức.

   91 p dtu 25/09/2022 13 0

 • Bài giảng An ninh mạng viễn thông

  Bài giảng An ninh mạng viễn thông

  Bài giảng An ninh mạng viễn thông cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan an toàn mạng truyền thông; Mật mã khóa đối xứng; Mật mã khóa bất đối xứng; Các giải thuật toàn vẹn dữ liệu; Xác thực. Mời các bạn cùng tham khảo!

   159 p dtu 25/09/2022 15 0

 • Bài giảng Mạng truyền thông công nghiệp và SCADA - Đỗ Văn Cần

  Bài giảng Mạng truyền thông công nghiệp và SCADA - Đỗ Văn Cần

  Bài giảng Mạng truyền thông công nghiệp và SCADA cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản về mạng truyền thông công nghiệp và SCADA; Cơ sở mạng công nghiệp; Kỹ thuật mạng công nghiệp; Các mạng thông dụng; SCADA trong hệ thống điện; Thiết kế mạng công nghiệp và SCADA; SCADA nhà máy công nghiệp;...

   136 p dtu 25/09/2022 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê