• Bài giảng Khởi tạo doanh nghiệp kinh doanh: Phần 1 - TS. Lương Ngọc Hiếu

  Bài giảng Khởi tạo doanh nghiệp kinh doanh: Phần 1 - TS. Lương Ngọc Hiếu

  Bài giảng "Khởi tạo doanh nghiệp kinh doanh: Phần 1 - TS. Lương Ngọc Hiếu" có nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Công tác chuẩn bị cho khởi tạo kinh doanh; Chương 2: Hình thành, đánh giá và lựa chọn ý tưởng kinh doanh; Chương 3: Lập kế hoạch kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   55 p dtu 27/12/2022 7 2

 • Bài giảng Khởi tạo doanh nghiệp kinh doanh: Phần 2 - TS. Lương Ngọc Hiếu

  Bài giảng Khởi tạo doanh nghiệp kinh doanh: Phần 2 - TS. Lương Ngọc Hiếu

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 bài giảng "Khởi tạo doanh nghiệp kinh doanh" tiếp tục trình bày kiến thức 3 chương tiếp theo. Chương 4: Tạo lập doanh nghiệp và đảm bảo các nguồn lực, tài chính cần thiết cho doanh nghiệp mới; Chương 5: Phát triển sự nghiệp kinh doanh; Chương 6: Một số ý tưởng khởi tạo doanh nghiệp kinh doanh. Mời các bạn cùng tham...

   78 p dtu 27/12/2022 6 1

 • Bài giảng Quản trị học - TS. Phạm Hương Diên

  Bài giảng Quản trị học - TS. Phạm Hương Diên

  Mục tiêu của bài giảng "Quản trị học" là giúp các em sinh viên hiểu được khái niệm về quản trị và tổ chức. Biết được ý nghĩa của hoạt động quản trị và chức năng quản trị. Nắm được đặc điểm nhà quản trị, các cấp quản trị, vai trò và kỹ năng của nhà quản trị,.. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo bài giảng tại đây.

   55 p dtu 27/12/2022 2 0

 • Giáo trình Xây dựng văn hóa và văn hóa doanh nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Xây dựng văn hóa và văn hóa doanh nghiệp: Phần 1

  "Giáo trình Xây dựng văn hóa và văn hóa doanh nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về văn hóa và văn hóa doanh nghiệp; Văn hóa dân tộc; Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành văn hóa doanh nghiệp; Tác động của văn hóa doanh nghiệp đối với sự phát triển doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   85 p dtu 25/09/2022 49 7

 • Giáo trình Xây dựng văn hóa và văn hóa doanh nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Xây dựng văn hóa và văn hóa doanh nghiệp: Phần 2

  "Giáo trình Xây dựng văn hóa và văn hóa doanh nghiệp" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phương thức xây dựng văn hóa doanh nghiệp thời kỳ hội nhập; Hệ thống các văn bản về văn hóa doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   88 p dtu 25/09/2022 122 4

 • Giáo trình Quản trị sản xuất: Phần 1 - TS. Trần Văn Trang (Chủ biên)

  Giáo trình Quản trị sản xuất: Phần 1 - TS. Trần Văn Trang (Chủ biên)

  Giáo trình "Quản trị sản xuất" có kết cấu gồm 9 chương, đi vào các vấn đề tác nghiệp chính của Quản trị sản xuất. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan quản trị sản xuất; dự báo nhu cầu sản phẩm; thiết kế sản phẩm, lựa chọn quá trình sản xuất và hoạch định công suất; xác định địa điểm...

   150 p dtu 25/09/2022 24 5

 • Giáo trình Quản trị sản xuất: Phần 2 - TS. Trần Văn Trang (Chủ biên)

  Giáo trình Quản trị sản xuất: Phần 2 - TS. Trần Văn Trang (Chủ biên)

  Giáo trình "Quản trị sản xuất" có kết cấu gồm 9 chương, đi vào các vấn đề tác nghiệp chính của Quản trị sản xuất. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về: bố trí mặt bằng sản xuất; hoạch định nhu cầu và tổ chức mua nguyên vật liệu; lập lịch trình sản xuất; quản trị dự trữ; quản lý chất...

   186 p dtu 25/09/2022 25 5

 • Giáo trình Quản trị dịch vụ: Phần 1

  Giáo trình Quản trị dịch vụ: Phần 1

  Giáo trình "Quản trị dịch vụ" được biên soạn nhằm trang bị cho người học có những kiến thức cần thiết của một nhà quản trị kinh doanh dịch vụ trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề quản lý phát sinh trong quá trình kinh doanh dịch vụ, đồng thời góp phần đào tạo đáp ứng nhu...

   169 p dtu 22/08/2022 65 5

 • Giáo trình Quản trị dịch vụ: Phần 2

  Giáo trình Quản trị dịch vụ: Phần 2

  Giáo trình "Quản trị dịch vụ" được biên soạn nhằm trang bị cho người học có những kiến thức cần thiết của một nhà quản trị kinh doanh dịch vụ trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề quản lý phát sinh trong quá trình kinh doanh dịch vụ, đồng thời góp phần đào tạo đáp ứng nhu...

   227 p dtu 22/08/2022 54 4

 • Giáo trình Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 2

  Giáo trình Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 2

  Giáo trình "Quản trị chuỗi cung ứng" được biên soạn nhằm giảng dạy cho cả đối tượng đại học và sau đại học, với các ngành quản trị kinh doanh, quản trị marketing, kinh doanh thương mại và kế toán. Giáo trình được kết cấu thành hệ thống 9 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: mua và quản lý nguồn cung; phân phối và thu...

   333 p dtu 22/08/2022 40 4

 • Giáo trình Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 1

  Giáo trình Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 1

  Giáo trình "Quản trị chuỗi cung ứng" được biên soạn nhằm giảng dạy cho cả đối tượng đại học và sau đại học, với các ngành quản trị kinh doanh, quản trị marketing, kinh doanh thương mại và kế toán. Giáo trình được kết cấu thành hệ thống 9 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan quản trị chuỗi cung ứng; cấu...

   315 p dtu 22/08/2022 49 7

 • Giáo trình Tuyển dụng nhân lực: Phần 1

  Giáo trình Tuyển dụng nhân lực: Phần 1

  Giáo trình "Tuyển dụng nhân lực" được biên soạn theo tiếp cận của quản trị tác nghiệp. Các nội dung nghiên cứu bao gồm: Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân lực, tuyển mộ nhân lực, tuyển chọn nhân lực và đánh giá kết quả tuyển dụng nhân lực. Phần 1 của giáo trình có nội dung trình bày về: đối tượng và phương pháp nghiên cứu học phần...

   102 p dtu 22/08/2022 36 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê