• Giáo trình Vật lý đại cương A2: Phần 1

  Giáo trình Vật lý đại cương A2: Phần 1

  Giáo trình Vật lý đại cương A2 phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Từ trường tĩnh; cảm ứng điện từ; vật liệu từ; điện từ trường; dao động điện từ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   126 p dtu 27/11/2022 3 0

 • Giáo trình Vật lý đại cương A2: Phần 2

  Giáo trình Vật lý đại cương A2: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Vật lý đại cương A2 phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Quang học sóng; quang học lượng tử; cơ học lượng tử; vật lý nguyên tử; vật lý hạt nhân; hạt sơ cấp; mở đầu vật lý vũ trụ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   192 p dtu 27/11/2022 4 0

 • Giáo trình Vật lý đại cương A1: Phần 1

  Giáo trình Vật lý đại cương A1: Phần 1

  Giáo trình Vật lý đại cương A1 phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Động học chất điểm; động lực học chất điểm; công và năng lượng; động lực học hệ chất điểm và vật rắn; cơ học tương đối tính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   182 p dtu 27/11/2022 10 0

 • Giáo trình Vật lý đại cương A1: Phần 2

  Giáo trình Vật lý đại cương A1: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Vật lý đại cương A1 phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ học chất lưu; thuyết động học phân tử và chất khí lí tưởng; các nguyên lý của nhiệt động lực học; trường tĩnh điện;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   201 p dtu 27/11/2022 5 0

 • Giáo trình Vật lý khí quyển: Phần 1

  Giáo trình Vật lý khí quyển: Phần 1

  Giáo trình "Vật lý khí quyển" được biên soạn với mục đích đáp ứng yêu cầu các chương trình đào tạo đại học và trên đại học chuyên ngành khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai và phát triển bền vững. Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thành phần và cầu trúc khí quyển; Áp suất khí quyển; Bức xạ mặt trời;... Mời các bạn cùng tham...

   74 p dtu 28/05/2022 68 2

 • Giáo trình Vật lý khí quyển: Phần 2

  Giáo trình Vật lý khí quyển: Phần 2

  Giáo trình Vật lý khí quyển: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chế độ nhiệt; Chuyển động đối lưu trong khí quyển; Động lực học khí quyển; Hoàn lưu khí quyển;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   104 p dtu 28/05/2022 78 2

 • Giáo trình Cơ sở lý thuyết số và đa thức: Phần 2

  Giáo trình Cơ sở lý thuyết số và đa thức: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Cơ sở lý thuyết số và đa thức gồm có 3 chương như sau: Chương 5: Sơ đồ xây dựng số; Chương 6: Liên phân số; Chương 7: Đa thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   122 p dtu 28/05/2022 64 2

 • Giáo trình Cơ sở lý thuyết số và đa thức: Phần 1

  Giáo trình Cơ sở lý thuyết số và đa thức: Phần 1

  Giáo trình Cơ sở lý thuyết số và đa thức được biên soạn gồm có 7 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 4 chương như sau: Chương 1: Lí thuyết chia hết trong vành các số nguyên; Chương 2: Các hàm số học; Chương 3: Lí thuyết đồng dư; Chương 4: Phương trình đồng dư. Mời các bạn cùng tham khảo.

   111 p dtu 28/05/2022 65 2

 • Giáo trình Hình học xạ ảnh: Phần 1

  Giáo trình Hình học xạ ảnh: Phần 1

  Giáo trình “Hình học xạ ảnh” là giáo trình dùng cho sinh viên các trường đại học sư phạm. Đây có thể được xem là phần tiếp theo của giáo trình “Hình học Afin và hình học Euclid”. Giáo trình gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 2 chương, trình bày về không gian xạ ảnh, ánh xạ xạ ảnh và biến đổi xạ ảnh. Mời các bạn...

   88 p dtu 28/05/2022 61 2

 • Giáo trình Hình học xạ ảnh: Phần 2

  Giáo trình Hình học xạ ảnh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Hình học xạ ảnh gồm có 2 chương, cung cấp những kiến thức cơ bản về siêu mặt bậc hai trong P, không gian Euclid, giả Euclid và phi Euclid (tức là về hình học của các nhóm con của hình học xạ ảnh). Mời các bạn cùng tham khảo.

   91 p dtu 28/05/2022 58 2

 • Bài giảng Giải tích 2 - Tô Văn Ban

  Bài giảng Giải tích 2 - Tô Văn Ban

  Bài giảng Giải tích 2 với mục tiêu giúp các bạn nắm được các khái niệm căn bản về các loại tập mở, đóng, miền trong n; Một số kết quả căn bản về giới hạn, liên tục của hàm nhều biến, tương đồng với những khái niệm này ở hàm 1 biến.

   141 p dtu 25/04/2022 72 0

 • Bài giảng Phương pháp số - Vũ Mạnh Tới

  Bài giảng Phương pháp số - Vũ Mạnh Tới

  Bài giảng Phương pháp số cung cấp cho sinh viên những khái niệm và kiến thức nền tảng của phương pháp số, một công cụ rất quan trọng cho công việc tính toán kết cấu công trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   55 p dtu 25/04/2022 74 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê