• Ebook Thực hành siêu âm ba chiều (3D) trong Sản khoa: Phần 1

  Ebook Thực hành siêu âm ba chiều (3D) trong Sản khoa: Phần 1

  Tài liệu "Thực hành siêu âm ba chiều (3D) trong Sản khoa" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kỹ thuật siêu âm ba chiều; Thao tác kỹ thuật siêu âm ba chiều; Siêu âm song thai bằng phương pháp 2D; Siêu âm ba chiều quí đầu; Siêu âm 3D bình thường ở quí 2 và 3;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   96 p dtu 21/01/2022 1 0

 • Bài giảng Cơ sở truyền số liệu: Chương 6 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng Cơ sở truyền số liệu: Chương 6 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Trong thông tin nhiều luồng, tính công bằng không chỉ đơn thuần là chia sẻ băng thông bình đẳng cho các kết nối/người dùng trên tất cả các phân vùng trong mạng mà nó được hiểu và sử dụng mềm dẻo trong từng trường hợp cụ thể. Khi có tắc nghẽn xảy ra tại một nút mạng, cần xác định được luồng nào là nguyên nhân. Sau đó phải tính toán giảm...

   6 p dtu 21/01/2022 1 0

 • Bài giảng Cơ sở truyền số liệu: Chương 9 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng Cơ sở truyền số liệu: Chương 9 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Cơ chế Selective-repeat cũng sử dụng kỹ thuật cửa sổ trượt. Nếu không có lỗi xảy ra, quá trình diễn ra giống với go-back-N. Nếu có lỗi xảy ra, chỉ những gói lỗi được phát lại. Bài giảng này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về điều khiển luồng kết hợp ARQ Selective repeat. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p dtu 21/01/2022 1 0

 • Bài giảng Cơ sở truyền số liệu: Chương 8 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng Cơ sở truyền số liệu: Chương 8 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Go-Back-N là giao thức cửa sổ trượt. Nó là một cơ chế để phát hiện và kiểm soát lỗi trong lớp datalink. Bài giảng này sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về điều khiển luồng kết hợp ARQ Go-back-N. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   13 p dtu 21/01/2022 2 0

 • Bài giảng Cơ sở truyền số liệu: Chương 3 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng Cơ sở truyền số liệu: Chương 3 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về định tuyến động (dynamic routing). Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phân loại thuật toán, cây bắc cầu tối thiểu MST, thuật toán Kruskal, thuật toán Prim, nhận xét chung về MST.

   11 p dtu 21/01/2022 1 0

 • Bài giảng Cơ sở truyền số liệu: Chương 1 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng Cơ sở truyền số liệu: Chương 1 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lý thuyết xếp hàng và ứng dụng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Mạng viễn thông; kiểm soát lưu lượng giao thông; đánh giá hiệu năng hệ thống máy tính; y tế và chăm sóc sức khỏe; không lưu, bán vé; dây truyền sản xuất.

   68 p dtu 21/01/2022 1 0

 • Bài giảng Cơ sở truyền số liệu: Chương 5 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng Cơ sở truyền số liệu: Chương 5 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Trong mạng máy tính, điều khiển lưu lượng là qui trình quản lý tốc độ truyền dữ liệu giữa hai đầu kết nối của mạng lưới. Điều khiển lưu lượng có vai trò quan trọng, vì tình trạng một máy tính gửi thông tin tới một máy tính khác, với một tốc độ cao hơn tốc độ mà máy tính đích có thể nhận và xử lý có thể xảy ra. Có 2 kỹ thuật để...

   14 p dtu 21/01/2022 1 0

 • Bài giảng Cơ sở truyền số liệu: Chương 2 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng Cơ sở truyền số liệu: Chương 2 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về mạng hàng đợi. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Mạng Jackson/nối tiếp, dãy sự kiện ra, trạng thái mạng hàng đợi. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để biết thêm các nội dung chi tiết về môn học.

   12 p dtu 21/01/2022 1 0

 • Bài giảng Cơ sở truyền số liệu: Chương 7 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng Cơ sở truyền số liệu: Chương 7 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Tài nguyên của mạng có giới hạn trong khi nhu cầu truyền thông tin ngày càng tăng. Hiện tượng tắc nghẽn mạng là khó tránh khỏi. Kiểm soát tắc nghẽn là một phương pháp đảm bảo rằng tất cả mọi người trên mạng đều có lượng truy cập "công bằng" vào tài nguyên mạng, tại bất kỳ thời điểm nào. Bài giảng này sẽ cung cấp cho người học những...

   16 p dtu 21/01/2022 1 0

 • Bài giảng Cơ sở truyền số liệu: Chương 4 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng Cơ sở truyền số liệu: Chương 4 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về định tuyến trong mạng viễn thông. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Graph (đồ hình), phân loại định tuyến, định tuyến ngẫu nhiên: flooding, định tuyến ngẫu nhiên: random walk, định tuyến ngẫu nhiên: hot potato.

   10 p dtu 21/01/2022 1 0

 • Bài giảng Cơ sở truyền số liệu: Chương 10 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng Cơ sở truyền số liệu: Chương 10 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về điều khiển luồng cửa sổ thích ứng và điều khiển tốc độ. Những nội dung chính được trình bày gồm có: Nguyên tắc, cửa sổ trượt, điều khiển luồng hop-by-hop, cửa sổ thích ứng, chống tắc nghẽn, mạng không dây, điều khiển luồng theo băng thông.

   11 p dtu 21/01/2022 1 0

 • Bài giảng Cơ sở truyền số liệu: Chương 0 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng Cơ sở truyền số liệu: Chương 0 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng cung cấp cho người học những kiến thức về: Lý thuyết xếp hàng và ứng dụng trong mạng viễn thông, kỹ thuật định tuyến và các giao thức định tuyến trong mạng viễn thông, điều khiển luồng và kiểm soát tắc nghẽn trong mạng, kỹ thuật mô phỏng mạng và hệ thống viễn thông.

   9 p dtu 21/01/2022 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê