• Bài giảng Gia công và lắp dựng cấu kiện thép loại nhỏ - Bài 4: Gia công và lắp dựng cột thép

  Bài giảng Gia công và lắp dựng cấu kiện thép loại nhỏ - Bài 4: Gia công và lắp dựng cột thép

  Bài giảng Gia công và lắp dựng cấu kiện thép loại nhỏ - Bài 4: Gia công và lắp dựng cột thép. Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: gia công được các chi tiết theo bản vẽ, tiết kiệm vật tư; xác định được vị trí và kích thước của từng loại chi tiết; nêu được yêu cầu kỹ thuật, trình tự các bước khi gia công lắp dựng cột...

   52 p dtu 27/01/2023 2 0

 • Bài giảng Gia công và lắp dựng cấu kiện thép loại nhỏ - Bài 3: Gia công và lắp dựng vì kèo thép

  Bài giảng Gia công và lắp dựng cấu kiện thép loại nhỏ - Bài 3: Gia công và lắp dựng vì kèo thép

  Bài giảng Gia công và lắp dựng cấu kiện thép loại nhỏ - Bài 3: Gia công và lắp dựng vì kèo thép. Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: gia công được các chi tiết theo bản vẽ, tiết kiệm vật tư; xác định được vị trí và kích thước của từng loại chi tiết; nêu được yêu cầu kỹ thuật, trình tự các bước khi gia công lắp dựng vì kèo...

   28 p dtu 27/01/2023 2 0

 • Bài giảng Gia công và lắp dựng cấu kiện thép loại nhỏ - Bài 2: Gia công và lắp dựng khung cửa

  Bài giảng Gia công và lắp dựng cấu kiện thép loại nhỏ - Bài 2: Gia công và lắp dựng khung cửa

  Bài giảng Gia công và lắp dựng cấu kiện thép loại nhỏ - Bài 2: Gia công và lắp dựng khung cửa. Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: gia công được các chi tiết theo bản vẽ, tiết kiệm vật tư; xác định được vị trí và kích thước của từng loại chi tiết; nêu được yêu cầu kỹ thuật, trình tự các bước khi gia công lắp dựng khung cửa...

   37 p dtu 27/01/2023 3 0

 • Bài giảng Gia công và lắp dựng cốt thép bằng phương pháp thủ công - Bài 1: Các khâu gia công cốt thép

  Bài giảng Gia công và lắp dựng cốt thép bằng phương pháp thủ công - Bài 1: Các khâu gia công cốt thép

  Bài giảng Gia công và lắp dựng cốt thép bằng phương pháp thủ công - Bài 1: Các khâu gia công cốt thép. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép; cốt đai; cốt xiên; yêu cầu kỹ thuật về cốt thép; nắn thẳng cốt thép dạng cuộn; nắn thẳng thép tròn dạng cây;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p dtu 27/01/2023 3 0

 • Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 1: Thiết kế nền đường

  Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 1: Thiết kế nền đường

  Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 1: Thiết kế nền đường. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm; cấu tạo của nền đường trong trường hợp thông thường; đất làm nền đường; gia cố taluy nền đường; nền đường cá biệt;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   88 p dtu 27/01/2023 3 0

 • Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 2: Chế độ thủy nhiệt của nền đường

  Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 2: Chế độ thủy nhiệt của nền đường

  Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 2: Chế độ thủy nhiệt của nền đường. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: ảnh hưởng của trạng thái ẩm đến sự ổn định cường độ của nền đường; chế độ thủy nhiệt của nền đường; tính toán phân bố ẩm trong thân nền đường; các biện pháp cải...

   23 p dtu 27/01/2023 3 0

 • Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 5: Thiết kế kết cấu áo đường cứng theo AASHTO 1998

  Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 5: Thiết kế kết cấu áo đường cứng theo AASHTO 1998

  Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 5: Thiết kế kết cấu áo đường cứng theo AASHTO 1998. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: tính toán kết cấu áo đường cứng (bê tông xi măng) theo phương pháp của AASHTO 1998; ứng dụng thiết kế kết cấu áo đường cứng của AASHTO;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   7 p dtu 27/01/2023 3 0

 • Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 6: Thiết kế nâng cấp cải tạo đường cũ

  Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 6: Thiết kế nâng cấp cải tạo đường cũ

  Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 6: Thiết kế nâng cấp cải tạo đường cũ. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm, nguyên tắc thiết kế cải tạo – nâng cấp đường; công tác khảo sát phục vụ thiết kế cải tạo; thiết kế cải tạo – nâng cấp đường ô tô;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

   22 p dtu 27/01/2023 3 0

 • Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 5: Thiết kế kết cấu áo đường cứng

  Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 5: Thiết kế kết cấu áo đường cứng

  Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 5: Thiết kế kết cấu áo đường cứng. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm và phân loại kết cấu áo đường cứng; ưu nhược điểm của mặt đường cứng; thiết kế cấu tạo kết cấu áo đường cứng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   36 p dtu 27/01/2023 3 0

 • Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 4: Thiết kế kết cấu áo đường mềm (Phần 2)

  Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 4: Thiết kế kết cấu áo đường mềm (Phần 2)

  Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 4: Thiết kế kết cấu áo đường mềm theo AASHTO 1993 (22 TCN 274-01) (Phần 2). Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: thiết kế áo đường mềm theo AASHTO 1993; phương trình xác định chỉ số khả năng phục vụ - PSI; các yêu cầu đầu vào khi thiết kế mặt đường mềm theo AASHTO;......

   11 p dtu 27/01/2023 3 0

 • Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 5: Thiết kế kết cấu áo đường cứng (Tiếp theo)

  Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 5: Thiết kế kết cấu áo đường cứng (Tiếp theo)

  Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 5: Thiết kế kết cấu áo đường cứng (Tiếp theo). Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: tính toán tấm bê tông xi măng theo 22TCN 223-1995; các tiêu chuẩn tính toán mặt đường bê tông xi măng; tính toán chiều dày lớp móng của mặt đường bê tông xi măng;... Mời các bạn cùng tham khảo...

   16 p dtu 27/01/2023 3 0

 • Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 7: Điều tra kinh tế và thiết kế mạng lưới đường

  Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 7: Điều tra kinh tế và thiết kế mạng lưới đường

  Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 7: Điều tra kinh tế và thiết kế mạng lưới đường. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: nội dung điều tra kinh tế; thiết kế mạng lưới đường; xác định cấp hạng và các chỉ tiêu kỹ thuật của từng tuyến; xác định trình tự xây dựng và trình tự nâng cấp, cải tạo;... Mời các...

   14 p dtu 27/01/2023 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê