• Bài giảng Kiến trúc cảnh quan - ThS.KTS. Tô Văn Hùng

  Bài giảng Kiến trúc cảnh quan - ThS.KTS. Tô Văn Hùng

  Bài giảng Kiến trúc cảnh quan nhằm giới thiệu một cách tổng quát về thiết kế kiến trúc cảnh quan, giúp cho sinh viên nhận thức ra vai trò và nhiệm vụ của KTS cảnh quan và thiết kế được một dự án kiến trúc cảnh quan.

   125 p dtu 07/12/2021 89 2

 • Giáo trình Môi trường và con người

  Giáo trình Môi trường và con người

  Giáo trình Môi trường và con người do TS. Lê Thị Thanh Mai biên soạn trình bày tổng quan về môi trường và sinh thái, các yếu tố sinh thái và sự thích nghi của sinh vật, trình bày tổng quan về môi trường và con người, nhu cầu và các hoạt động thỏa mãn nhu cầu của con người và hướng phát triển của con người,

   194 p dtu 28/07/2021 132 1

 • Bài giảng Lập trình cơ bản bài 1: Giới thiệu chung về CNTT

  Bài giảng Lập trình cơ bản bài 1: Giới thiệu chung về CNTT

  Bài giảng Giới thiệu chung về ngành Công nghệ thông tin giúp cho bạn đọc có cái nhìn tổng quan hơn về lịch sử, sự ra đời và phát triển của ngành CNTT(sự ra đời của máy tính, máy tính xách tay, cuộc cách mạng điện tử), các lĩnh vực ứng dụng CNTT, các lãnh vực nghiên cứu của ngành CNTT...

   49 p dtu 30/04/2017 296 3

 • Bài giảng Lập trình cơ bản bài 2: Máy tính điện tử và xử lý thông tin

  Bài giảng Lập trình cơ bản bài 2: Máy tính điện tử và xử lý thông tin

  Bài giảng Máy tính điện tử và xử lý thông tin gồm 2 phần chính: Thông tin và xử lý thông tin bằng máy tính điện tử, Máy tính điện tử, giúp cho bạn đọc hiểu rõ thêm về: Khái niệm về thông tin, độ đo thông tin, mã hóa thông tin, kiến thức chung về máy tính điện tử, nguyên lý Von Neumann...

   49 p dtu 30/04/2017 336 1

 • Bài giảng Lập trình cơ bản bài 3: Các hệ đếm thường dùng trong tin học và biểu diễn thông tin trong máy tính

  Bài giảng Lập trình cơ bản bài 3: Các hệ đếm thường dùng trong tin học và biểu diễn thông tin trong máy tính

  Bài giảng Các hệ đếm thường dùng trong tin học và biểu diễn thông tin trong máy tính gồm 2 nội dung chính: Các hệ đếm thường dùng trong tin học và Biểu diện thông tin trong máy tính. Qua bài giảng, bạn học có thể hiểu được: Hệ đếm, tìm biểu diễn số trong các hệ đếm, số học nhị phân, dữ liệu kiểu số - nhị số và biểu diễn thông tin trong...

   41 p dtu 30/04/2017 309 1

 • Bài giảng Lập trình cơ bản bài 4: Phần mềm máy tính và mạng máy tính

  Bài giảng Lập trình cơ bản bài 4: Phần mềm máy tính và mạng máy tính

  Bài giảng Phần mềm máy tính và mạng máy tính bao gồm 2 nội dung chính là Phần mềm và Mạng máy tính, giúp cho các bạn sinh viên nắm được những kiến thức về phần mềm hệ thống, phầm mềm công cụ, phần mềm tiện tích, các mô hình xử lý công tác, khái niệm về Internet, mạng máy tính, các tài nguyên và dịch vụ trên Internet.

   41 p dtu 30/04/2017 264 1

 • Bài giảng Lập trình cơ bản bài 5: Giải thuật xử lý thông tin và ngôn ngữ lập trình

  Bài giảng Lập trình cơ bản bài 5: Giải thuật xử lý thông tin và ngôn ngữ lập trình

  Bài giảng Giải thuật xử lý thông tin và ngôn ngữ lập trình bao gồm 6 nội dung chính: Khái niệm bài toán giải thuật, Đặc trưng của giải thuật, Các phương pháp diễn đạt giải thuật, Sơ lược về đánh giá giải thuật, Ngôn ngữ lập trình và các mức khác nhau của ngôn ngữ lập trình, Quá trình thực hiện chương trình trên ngôn ngữ bậc cao.

   36 p dtu 30/04/2017 256 1

 • Bài giảng Lập trình cơ bản bài 6: Các khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C

  Bài giảng Lập trình cơ bản bài 6: Các khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C

  Bài giảng Các khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C giúp cho học sinh nắm được những kiến thức về ngôn ngữ lập trình C bao gồm: Kiểu dữ liệu cơ bản, biến, hằng và biểu thức, các phép toán, cấu trúc chương trình, hàm Main và đối số dòng lệnh...

   98 p dtu 30/04/2017 333 3

 • Bài giảng Lập trình cơ bản bài 7: Các cấu trúc điều khiển

  Bài giảng Lập trình cơ bản bài 7: Các cấu trúc điều khiển

  Bài giảng Các cấu trúc điều khiển giúp cho học sinh có thể hiểu một cách sâu rộng hơn về cách viết lệnh trong ngôn ngữ lập trình C như lệnh if, lệnh if - else, lệnh nhiều if, lệnh if lồng nhau, lệnh switch, các vòng lặp lồng nhau, lệnh break và continue...

   44 p dtu 30/04/2017 401 1

 • Bài giảng Lập trình cơ bản bài 8: Mảng, con trỏ và xâu ký tự

  Bài giảng Lập trình cơ bản bài 8: Mảng, con trỏ và xâu ký tự

  Bài giảng Mảng, con trỏ và xâu ký tự bao gồm những nội dung chính như sau: Các phần tử của mảng và các chỉ số, khai báo mảng, cách quản lý mảng trong C, cách khởi tao mảng, tìm hiểu chuỗi/ mảng ký tự, mảng hai chiều, cách khởi tạo mạng hai chiều...

   67 p dtu 30/04/2017 268 3

 • Bài giảng Lập trình cơ bản bài 10: Cấu trúc dữ liệu

  Bài giảng Lập trình cơ bản bài 10: Cấu trúc dữ liệu

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu giúp cho các em học sinh có thể nắm được kiểu dữ liệu cấu trúc và công dụng, định nghĩa cấu trúc, khai báo các biến kiểu cấu trúc, cách truy cập vào các phần tử của cấu trúc, khởi tạo biến cấu trúc, cách truyền tham số cấu trúc, mảng cấu trúc...

   28 p dtu 30/04/2017 268 3

 • Bài giảng Lập trình cơ bản bài 11: Làm việc với tệp

  Bài giảng Lập trình cơ bản bài 11: Làm việc với tệp

  Bài giảng Làm việc với tệp là 1 trong những bài học thuộc môn học Lập trình cơ bản. Bài giảng sẽ hướng dẫn bạn về các hàm xử lý tập tin, con trỏ tập tin, streams và life, các streams văn bản và streams nhị phân, con trỏ hiện hành, các đối số dòng lệnh và một số kiến thức nâng cao.

   33 p dtu 30/04/2017 278 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê