• Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tỉnh Thái Nguyên theo hướng phát triển bền vững

  Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tỉnh Thái Nguyên theo hướng phát triển bền vững

  Đề tài làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về CDCCKT ngành trong mối quan hệ với yêu cầu PTBV, trên cơ sở đó đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp CDCCKT ngành theo hướng PTBV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2020 và có tính đến năm 2030.

   203 p dtu 30/11/2016 395 10

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam

  Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam

  Luận văn Thạc sĩ Kinh tế "Tác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam" được nghiên cứu nhằm giải quyết hai vấn đề: Thứ nhất, xem xét nợ nước ngoài có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu?; thứ hai, ảnh hưởng này có tác động trong ngắn hạn hay dài hạn, hay cả...

   75 p dtu 30/11/2016 329 8

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế đối ngoại: Quản lý nợ nước ngoài của Việt Nam

  Luận văn Thạc sĩ Kinh tế đối ngoại: Quản lý nợ nước ngoài của Việt Nam

  Luận văn Thạc sĩ Kinh tế đối ngoại: Quản lý nợ nước ngoài của Việt Nam được nghiên cứu nhắm làm rõ thực trạng quản lý nợ nước ngoài của Việt Nam thời gian qua; kiến nghị chính sách và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nợ nước ngoài của Việt Nam. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

   8 p dtu 30/11/2016 271 3

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản lý nợ vay nước ngoài tại Việt Nam

  Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản lý nợ vay nước ngoài tại Việt Nam

  Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản lý nợ vay nước ngoài tại Việt Nam được nghiên cứu nhằm xây dựng hệ thống lý luận về nợ nước ngoài và quản lý nợ nước ngoài, các lý thuyết liên quan đến vấn đề tích lũy nợ, các chỉ tiêu đánh giá tính hiệu quả của quản lý nợ cả về khía cạnh thể chế lẫn khía cạnh kỹ thuật; phân tích thực trạng nợ...

   112 p dtu 30/11/2016 291 4

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ước lượng ngưỡng nợ nước ngoài cho Việt Nam

  Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ước lượng ngưỡng nợ nước ngoài cho Việt Nam

  Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ước lượng ngưỡng nợ nước ngoài cho Việt Nam được nghiên cứu nhằm ước tính mức ngưỡng của tỷ lệ nợ nước ngoài trên GDP và định lượng ảnh hưởng của nợ nước ngoài và ngưỡng nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế trong dài hạn và ngắn hạn. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm vững nội dung chi tiết.

   96 p dtu 30/11/2016 308 3

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư CDCB từ nguồn NSNN cấp tỉnh tại KBNN Bắc Ninh

  Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư CDCB từ nguồn NSNN cấp tỉnh tại KBNN Bắc Ninh

  Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư CDCB từ nguồn NSNN cấp tỉnh tại KBNN Bắc Ninh nghiên cứu nhằm hệ thống những vấn đề cơ bản về quản lý chi đầu tư XDCB và kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   118 p dtu 30/11/2016 301 0

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Marketing lãnh thổ nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Marketing lãnh thổ nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Marketing lãnh thổ nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội đưa ra cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp cho Marketing lãnh thổ nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội.

   218 p dtu 30/11/2016 339 9

 • Đánh giá năng lực cạnh tranh của các khách sạn 4 sao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế

  Đánh giá năng lực cạnh tranh của các khách sạn 4 sao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế

  Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá năng lực cạnh tranh của các khách sạn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đạt chuẩn 4 sao theo quan điểm của các nhà chuyên môn và các công ty, đại lý lữ hành. Kết quả nghiên cứu đã xác định được năng lực cạnh tranh của các khách sạn theo các tiêu chí: Vị thế cạnh tranh, các phối thức thị trường, và...

   7 p dtu 22/03/2016 227 3

 • Đánh giá giá trị cảnh quan của vườn Quốc gia Ba Bể và khu du lịch hồ Thác Bà

  Đánh giá giá trị cảnh quan của vườn Quốc gia Ba Bể và khu du lịch hồ Thác Bà

  Vườn Quốc gia Ba Bể và hồ Thác Bà là những địa điểm du lịch hấp dẫn và có tầm quan trọng quốc gia. Mỗi năm có hàng chục ngàn người tới những địa điểm này để được thưởng thức cảnh quan thiên nhiên và tham gia vào các hoạt động vui chơi, giải trí. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên giá trị giải trí độc đáo cho 2 điểm...

   7 p dtu 22/03/2016 200 1

 • Du lịch sinh thái trong xu thế phát triển du lịch bền vững tại Thái Nguyên

  Du lịch sinh thái trong xu thế phát triển du lịch bền vững tại Thái Nguyên

  Phát triển du lịch sinh thái cần phải được gắn với du lịch bền vững, nhằm tạo nên sự cân bằng các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường. Thái Nguyên có nhiều tiềm năng để phát triển loại hình du lịch này, do hệ sinh thái tự nhiên đa dạng và sự kết hợp giao thoa của sinh thái nhân văn. Sự tham gia của cộng đồng địa phương tại nơi có tài...

   10 p dtu 22/03/2016 253 2

 • Hiện trạng và định hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý đất đai

  Hiện trạng và định hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý đất đai

  Trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý đất đai đã đạt được một số thành tựu nhất định, tuy nhiên còn nhiều điểm bất cập cần phải có một chiến lược dài hạn với các mục tiêu và phương pháp cụ thể để có thể có được một cơ sở dữ liệu đất đai...

   8 p dtu 22/03/2016 284 1

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch tại các điểm du lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh

  Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch tại các điểm du lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh

  Nghiên cứu này khảo sát sự hài lòng của khách du lịch đối với hoạt động tham quan tại các điểm du lịch thuộc tài nguyên du lịch (TNDL) nhân văn ở Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) dựa trên 15 chỉ tiêu thuộc 8 tiêu chí đánh giá. Khảo sát được thực hiện bằng bảng hỏi với 405 khách du lịch trong nước và quốc tế tại 13 điểm du lịch.

   12 p dtu 22/03/2016 275 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê