• Ebook Nối kết mạng trong gia đình và internet: Phần 2

  Ebook Nối kết mạng trong gia đình và internet: Phần 2

  Nhằm giúp các bạn nắm bắt kịp thời sự phát triển và tiến bộ, đồng thời giúp các bạn vượt qua kỳ thi về mạng máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo cuốn sách Nối kết mạng trong gia đình và internet bố cục rõ ràng, nội dung được nêu ngắn gọn cộng thêm phần hình ảnh minh họa. Cùng tham khảo phần 2 cuốn sách dưới đây nhé!

   138 p dtu 21/01/2022 1 0

 • Ebook Nối kết mạng trong gia đình và internet: Phần 1

  Ebook Nối kết mạng trong gia đình và internet: Phần 1

  Ebook Nối kết mạng trong gia đình và internet gồm có 8 hoạt động, trình bày chi tiết các vấn đề về mạng máy tính, cách cấu hình mạng, thực hiện, quản lý và xử lý xử cố. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   129 p dtu 21/01/2022 1 0

 • Ebook Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế: Phần 1

  Ebook Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế: Phần 1

  Cuốn sách Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế được biên soạn với 11 chương, trình bày và diễn giải các nội dung cơ bản của hệ thống IAS/IFRS. Ebook "Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế" phần 1 sau đây sẽ gồm 5 chương với những nội dung về: Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế - Lịch sử phát triển, cơ cấu tổ chức và quy trình ban hành...

   123 p dtu 21/01/2022 1 0

 • Ebook Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế: Phần 2

  Ebook Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế: Phần 2

  Ebook "Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế" phần 2 gồm có những nội dung chính sau: IAS 36 - Tổn thất tài sản, IAS 17 - Thuê tài sản, IAS 37 - Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng, IAS 18 - Doanh thu, IAS 12 - Thuế thu nhập doanh nghiệp, Báo cáo về các dòng lưu chuyển tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   159 p dtu 21/01/2022 1 0

 • Ebook Thanh toán quốc tế: Phần 1

  Ebook Thanh toán quốc tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thanh toán quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về thị trường ngoại hối, tỷ giá hối đoái, thị trường hối đoái giao ngay, thị trường hối đoái có kỳ hạn, thị trường hối đoái đổi tiền tệ, thị trường tiền tệ giao sau,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   281 p dtu 21/01/2022 1 0

 • Ebook Thanh toán quốc tế: Phần 2

  Ebook Thanh toán quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Thanh toán quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương thức chuyển tiền và nhờ thu, nội dung và quy trình thanh toán tín dụng chứng từ, kiểm tra bộ chứng từ trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ, bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   269 p dtu 21/01/2022 1 0

 • Ebook Bài tập cơ sở lý thuyết hóa học: Phần 1

  Ebook Bài tập cơ sở lý thuyết hóa học: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Bài tập cơ sở lý thuyết hóa học cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa hóa học và cấu tạo phân tử, nhiệt hóa học, cân bằng hóa học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   102 p dtu 21/01/2022 1 0

 • Ebook Bài tập cơ sở lý thuyết hóa học: Phần 2

  Ebook Bài tập cơ sở lý thuyết hóa học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Bài tập cơ sở lý thuyết hóa học sẽ tiếp tục cung cấp cho người học các kiến thức: Dung dịch, dung dịch chất điện ly, động hóa học, các quá trình điện hóa, hiện tượng bề mặt - Dung dịch keo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   126 p dtu 21/01/2022 1 0

 • Ebook Cơ học chất lưu: Phần 2

  Ebook Cơ học chất lưu: Phần 2

  Phần 1 cuốn sách “Cơ học chất lưu” cung cấp cho người học các kiến thức về thủy tĩnh học chất lưu, những tính chất cơ bản của chất lưu, các phương trình cơ bản dòng 1 chiều, chuyển động tương đối của chất lưu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   258 p dtu 21/01/2022 2 0

 • Ebook Cơ học chất lưu: Phần 1

  Ebook Cơ học chất lưu: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách “Cơ học chất lưu” cung cấp cho người học các kiến thức về thủy tĩnh học chất lưu, những tính chất cơ bản của chất lưu, các phương trình cơ bản dòng 1 chiều, chuyển động tương đối của chất lưu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   159 p dtu 21/01/2022 2 0

 • Ebook Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam

  Ebook Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam

  Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam gồm có 4 phần, cung cấp các nội dung chính như: Một số thuật ngữ về biến đổi khí hậu; Một số kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu; Biến đổi khí hậu ở Việt Nam; Phương pháp nghiên cứu biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   276 p dtu 21/01/2022 1 0

 • Ebook Đường đến các di sản thế giới miền Trung: Phần 2

  Ebook Đường đến các di sản thế giới miền Trung: Phần 2

  Du lịch các tỉnh miền Trung có đủ các loại hình, từ biển xanh hiền hòa đến núi cao mây phủ và rừng quốc gia bạt ngàn, từ những kiến trúc độc đáo của văn hóa Chăm đến các di tích lịch sử cách mạng, từ những lăng tẩm thâm nghiêm đến những thành quách uy nghi, đền đài tráng lệ… Di tích thắng cảnh cứ đan xen nhau, hòa hợp nhau, làm nên những...

   141 p dtu 21/01/2022 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê