• Quản trị doanh nghiệp_ Chương 7

  Quản trị doanh nghiệp_ Chương 7

  Qua chương này, người đọc nắm được những nội dung cụ thể sau: Khái niệm hiệu quả kinh tế trong kinh doanh Bản chất và vai trò của nâng cao hiệu quả kinh tế Hệ thống chỉ tiêu hiệu quả kinh tế Phương pháp tính hiệu quả kinh tế. Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong doanh nghiệp I . HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH...

   16 p dtu 24/02/2012 123 3

 • Quản trị doanh nghiệp_ Chương 6

  Quản trị doanh nghiệp_ Chương 6

  Sau khi đọc chương này, người đọc có thể - Nắm được khái niệm về cung ứng, các nguyên tắc lựa chọn cung ứng. - Xây dựng chính sách mua, các yếu tố ảnh hưởng đến việc mua, quy trình mua. - Sự cần thiết và bản chất của dự trữ. - Quản trị về hiện vật, kế toán và quản trị về mặt kinh tế của dự trữ, - Các mô hình quản trị cung ứng cho...

   23 p dtu 24/02/2012 162 5

 • Quản trị doanh nghiệp_ Chương 5

  Quản trị doanh nghiệp_ Chương 5

  Qua chương này, người đọc sẽ hiểu được những vấn đề cơ bản của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp, cụ thể như sau: - Hiểu quản trị nguồn nhân sự, chức năng vai trò của bộ phận nhân sự trong doanh nghiệp. - Các phương pháp tuyển chọn nhân sự, bố trí và sử dụng nhân viên trong doanh nghiệp . - Sự cần thiết đào tạo, huấn luyện và phát...

   42 p dtu 24/02/2012 168 6

 • Quản trị doanh nghiệp_ Chương 4

  Quản trị doanh nghiệp_ Chương 4

  Nội dung chương này đề cập đến các vấn đề sau: Các khái niệm kế toán cơ bản, tầm quan trọng của công tác kế toán đối với quản trị doanh nghiệp. Khái niệm và phân loại chi phí kinh doanh. Khái niệm, phương pháp tính giá thành sản phẩm Các phương pháp tính kết quả theo phương pháp quản trị chi phí kinh doanh Khái niệm và tầm quan trọng của ngân...

   29 p dtu 24/02/2012 160 5

 • Quản trị doanh nghiệp_ Chương 3

  Quản trị doanh nghiệp_ Chương 3

  Chương này đề cập đến những vấn đề sau: Định nghĩa, vai trò và quá trình phát triển của marketing Marketing hỗn hợp và quá trình marketing Hành vi của người tiêu dùng Phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu Chính sách sản phẩm Giá và chính sách giá Chính sách phân phối hàng hoá Xúc tiến bán hàng I. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT...

   34 p dtu 24/02/2012 115 1

 • Quản trị doanh nghiệp_ Chương 1

  Quản trị doanh nghiệp_ Chương 1

  Sau khi nghiên cứu chương này người đọc có thể: Hiểu định nghĩa về doanh nghiệp, nắm được bản chất và đặc điểm của hệ thống kinh doanh. Các loại hình doanh nghiệp Doanh nghiệp là đơn vị sản xuất và phân phối. Môi trường hoạt động của doanh nghiệp Mục đích và mục tiêu của doanh nghiệp - Vai trò của hệ thống kinh doanh đối với sự phát...

   30 p dtu 24/02/2012 167 6

 • Wiley wastewater quality monitoring and treatment_13

  Wiley wastewater quality monitoring and treatment_13

  Cuốn sách này đã được viết bởi các chuyên gia trong lĩnh vực kiểm soát xử lý nước thải, chính sách và giám sát. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan về kiến ​​thức hiện có trong việc theo dõi xử lý nước thải và xác định nhu cầu đang nổi lên, mà sẽ được quan tâm trực tiếp đến các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học ngành nước, và...

   19 p dtu 24/02/2012 130 3

 • Wiley wastewater quality monitoring and treatment_12

  Wiley wastewater quality monitoring and treatment_12

  Cuốn sách này phản ánh nhận thức này bằng cách tóm tắt những điểm khác nhau về xử lý nước thải liên quan đến điều trị theo dõi và kiểm soát. Nó bao gồm sáu phần khác nhau như sau...

   19 p dtu 24/02/2012 146 3

 • Wiley wastewater quality monitoring and treatment_11

  Wiley wastewater quality monitoring and treatment_11

  Cuốn sách này đã được viết bởi các chuyên gia trong lĩnh vực kiểm soát xử lý nước thải, chính sách và giám sát. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan về kiến ​​thức hiện có trong việc theo dõi xử lý nước thải và xác định nhu cầu đang nổi lên, mà sẽ được quan tâm trực tiếp đến các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học ngành nước, và...

   19 p dtu 24/02/2012 107 3

 • Wiley wastewater quality monitoring and treatment_10

  Wiley wastewater quality monitoring and treatment_10

  Loạt bài này cung cấp một phạm vi bảo hiểm toàn diện các kỹ thuật phân tích được sử dụng để đo các chất trong nước, từ lấy mẫu đến phòng thí nghiệm phân tích. Phạm vi của loạt bài này bao gồm các vấn đề chủ đề bao gồm đảm bảo chất lượng, thủ tục, tiêu chuẩn, và thực hành tốt nhất trong việc đo lường chất lượng nước, từ bề...

   19 p dtu 24/02/2012 138 3

 • BASIC ENGLISH GRAMMAR

  BASIC ENGLISH GRAMMAR

  Ngữ pháp là một lĩnh vực rất cũ của nghiên cứu. Bạn có biết rằng câu lần đầu tiên được chia thành các chủ đề và động từ bởi Plato, nhà triết học nổi tiếng từ thời Hy Lạp cổ đại? Đó là khoảng 2400 năm trước đây! Kể từ đó, sinh viên trên thế giới đã tìm thấy nó đáng giá để nghiên cứu cấu trúc các từ và câu. Tại sao? Bởi...

   159 p dtu 24/02/2012 256 18

 • Book BASIC ENGLISH GRAMMAR 2

  Book BASIC ENGLISH GRAMMAR 2

  Ngữ pháp là một lĩnh vực rất cũ của nghiên cứu.Bạn có biết rằng câu lần đầu tiên được chia thành các chủ đề và động từ Plato, nhà triết học nổi tiếng từ thời Hy Lạp cổ đại? Điều đó khoảng 2.400 năm trước! Kể từ đó, sinh viên tất cả trên thế giới đã tìm thấy nó đáng giá để nghiên cứu cấu trúc của các từ và câu. Tại sao?...

   154 p dtu 24/02/2012 174 10

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê