Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng

Lập trình hướng đối tượng (gọi tắt là OOP, từ chữ Anh ngữ object-oriented programming), hay còn gọi là lập trình định hướng đối tượng, là kĩ thuật lập trình hỗ trợ công nghệ đối tượng. OOP được xem là giúp tăng năng suất, đơn giản hóa độ phức tạp khi bảo trì cũng như mở rộng phần mềm bằng cách cho phép lập trình viên tập trung vào các đối tượng phần mềm ở bậc cao hơn. Ngoài ra, nhiều người còn cho rằng OOP dễ tiếp thu hơn cho những người mới học về lập trình hơn là các phương pháp trước đó.

Từ khóa: phân tích hệ thống, thiết kế hệ thống, lập trình hướng đối tượng, kỹ thuật thiết kế, quản trị hệ thống, kỹ thuật máy tính

pdf 184 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:06/12/2012 | Lượt xem:143 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận