Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 3 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Bài 3: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin" đã phân tích và thiết kế kiến trúc, phân tích và thiết kế hướng đối tượng, phân tích và thiết kế giao diện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận