Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Cùng với sự phát triển vượt bậc của ngành Công nghệ Thông tin là sự ra đời của nhiều phương pháp tiếp cận, công cụ tin học hỗ trợ cho chuyên gia tin học trong việc xây dựng những sản phẩm phần mềm, xây dựng những hệ thống thông tin tin học hóa. Tiếp cận hướng đối tượng có nguồn gốc từ lập trình hướng đối tượng hiện nay rất được các công ty và các chuyên gia tin học ưu chuộng và sử dụng rộng rãi. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin hướng đối tượng dùng UML (Unified Modeling Language) là một chuyên đề mới hiện đang được giảng dạy cho các sinh viên đại học và sau đại học. Song trong khuôn khổ giáo trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin này với mục đích nhằm trang bị cho sinh viên.

Từ khóa: hệ thống thông tin, thiết kế hệ thống, lập trình hướng đối tượng, Unified Modeling Language, cơ sở dữ liệu, kỹ thuật thông tin

pdf 214 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:18/12/2012 | Lượt xem:186 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 22

Đăng nhập để bình luận