Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý mua bán hàng

Do chúng em mới tham gia đồ án về phân tích thiết kế nên chưa có nhiều kinh nghiệm, chúng em đã chọn đề tài phân tích thiết kế hệ thống thông tin QUẢN LÝ MUA BÁN HÀNG giống như một siêu thị, ở đây chúng em sẽ phân tích 2 bên giao dịch: thứ nhất là giao dịch giữa cửa hàng và khách hàng và giao dịch của cửa hàng với nhà cung cấp hàng hóa. Nhưng chúng em chỉ tập trung phân tích hệ thống quản lý của cửa hàng. Về phần thiết kế giao diện do em đã từng học ASP nên em thiết kế sẵn giao diện và tòan bộ được kết nối với cơ sở dữ liệu thành một chương trình hoàn chỉnh.Vì thế phần đồ án có phần không hoàn chỉnh mong thầy bỏ qua. Em xin chân thành cảm ơn thầy!

Từ khóa: luận văn báo cáo, thiết kê hệ thống, quản lý mua bán hàng, thiết kế web, hệ thống thông tin, thiết kế giao diên5

doc 51 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:22/10/2012 | Lượt xem:135 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 13

Đăng nhập để bình luận