Phân tích và thiết kế hệ thống - thiết kế giao diện người sử dụng

Kỹ thuật định hướng
Theo cách những người sử dụng bảo hệ thống làm gì
Kỹ thuật đầu vào
Theo cách hệ thống nắm bắt được thông tin
Kỹ thuật đầu ra
Theo cách hệ thống cung cấp thông tin cho người dùng và các hệ thống khác
Đồ hoạ giao diện người dùng (GUI)
Sử dụng các đối tượng đồ hoạ (cửa sổ, biểu tượng, các nút, ...)
Kiểu phổ biến nhất của giao diện.

Từ khóa: thiết kế giao diện, Phân tích và thiết kế hệ thống, hệ thống thông tin, cấu trúc thông tin, xử lý thông tin, dữ liệu thông tin, môi trường thông tin

ppt 32 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:17/10/2012 | Lượt xem:93 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận