Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Bài 2 - Vũ Thị Dương

Bài giảng bài 2 giới thiệu về ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML. Các vấn đề được nghiên cứu trong bài giảng này gồm có: Khái niệm mô hình, mô hình hóa trực quan; khái quát về ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất; thí dụ sử dụng các biểu đồ của UML. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Phân tích hướng đối tượng, Thiết kế hướng đối tượng, Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất, Ngôn ngữ UML, Mô hình hóa trực quan, Mô hình hóa

pdf 54 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:20/01/2017 | Lượt xem:103 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận