Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Bài 3 - Vũ Thị Dương

Bài giảng bài 3 xem xét các vấn đề sau: Biểu đồ UC là gì?, quan hệ giữa biểu đồ UC và biểu đồ nghiệp vụ; các khái niệm của mô hình UC; cách tìm kiếm UC, tác nhân, quan hệ trong mô hình UC; cách mô tả luồng sự kiện; các phần tử đồ họa xây dựng biểu đồ UC. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Phân tích hướng đối tượng, Thiết kế hướng đối tượng, Mô hình hóa trường hợp sử dụng, Biểu đồ UC, Mô hình hóa UC, Ca sử dụng

pdf 44 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:20/01/2017 | Lượt xem:92 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận