Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Bài 4.2 - Vũ Thị Dương

Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng - Bài 4.2 giới thiệu về mô hình hóa lĩnh vực, biểu đồ lớp và gói. Nội dung trình bày của bài giảng gồm có: Mục đích của việc mô hình hóa lĩnh vực, biểu đồ lớp và gói; phát hiện các đối tượng/lớp; stereotype của lớp; xây dựng biểu đồ lớp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Phân tích hướng đối tượng, Thiết kế hướng đối tượng, Mô hình hóa lĩnh vực, Biểu đồ lớp, Phát hiện các đối tượng, Stereotype của lớp

pdf 13 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:20/01/2017 | Lượt xem:141 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận