Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Bài 1 - Vũ Thị Dương

Bài 1 của bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng gồm có các nội dung trình bày như sau: Phương pháp hướng chức năng, phương pháp hướng đối tượng, đối tượng, lớp, các tính chất cơ bản của hệ thống hướng đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận