Bài giảng Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin: Chuyên đề 4 - TS. Nguyễn Minh Tuấn

Mục tiêu chính của chuyên đề 4 Học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền và độc quyền nhà nước thuộc bài giảng Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin trình bày về các nội dung lần lượt như sau: nguyên nhân hình thành chủ nghĩa tư bản độc quyền, những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền.

Từ khóa: Xuất khẩu tư bản, Chủ nghĩa tư bản độc quyền, Chủ nghĩa Mác - Lênin, Học thuyết giá trị, Nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, Độc quyền nhà nước

pdf 11 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/04/2015 | Lượt xem:192 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận