Bài giảng môn Nguyên lý kinh tế vĩ mô: Chương 9 - Lưu Thị Phượng

Chương 9 Lạm phát, mục tiêu của chương là: Tìm hiểu khái niệm và nguyên nhân gây ra lạm phát, chỉ ra những tác hại mà lạm phát gây ra cho nền kinh tế, giới thiệu đường Phillips - đường phản ánh mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp.

Từ khóa: Nguyên lý kinh tế vĩ mô, Bài giảng kinh tế vĩ mô, Lý thuyết kinh tế, Kinh tế vĩ mô, Nguyên nhân lạm phát, Giới thiệu đường Phillips

pdf 43 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/11/2016 | Lượt xem:137 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận