Bài giảng môn Nguyên lý kinh tế vĩ mô: Chương 3 - Lưu Thị Phượng

Chương 3 Tăng trưởng kinh tế, mục tiêu của chương: Tìm hiểu khái niệm và cách thức đo lường tăng trưởng kinh tế, xem xét số liệu quốc tế về GDP thực tế bình quân đầu người, tìm hiểu các nguồn lực tăng trưởng kinh tế, nghiên cứu các mô hình tăng trưởng kinh tế thông qua các lý thuyết về tăng trưởng, phân tích các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Từ khóa: Nguyên lý kinh tế vĩ mô, Bài giảng kinh tế vĩ mô, Lý thuyết kinh tế, Kinh tế vĩ mô, Tăng trưởng kinh tế, Chính sách tăng trưởng kinh tế

pdf 31 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/11/2016 | Lượt xem:146 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận