Bài giảng môn Nguyên lý kinh tế vĩ mô: Chương 1 - Lưu Thị Phượng

Chương 1: Tổng quan về kinh tế học vĩ mô, mục tiêu chương học này nhằm: Tìm hiểu 10 nguyên lý của kinh tế học, thế nào là tư duy như một nhà kinh tế, kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô.

Từ khóa: Nguyên lý kinh tế vĩ mô, Bài giảng kinh tế vĩ mô, Lý thuyết kinh tế, Kinh tế vĩ mô, Tổng quan về kinh tế học vĩ mô, Nền kinh tế trong ngắn hạn

pdf 36 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/11/2016 | Lượt xem:183 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận