Bài giảng môn Nguyên lý kinh tế vĩ mô: Chương 10 - Lưu Thị Phượng

Chương 10 Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở, mục tiêu của chương: Xem xét cán cân thanh toán quốc tế, tìm hiểu khái niệm tỷ giá hối đoái, tìm hiểu các chế độ tỷ giá và cơ chế xác định tỷ giá trong các chế độ tỷ giá, phân tích tác động của cơ chế quản lý tỷ giá đối với họat động của nền kinh tế.

Từ khóa: Nguyên lý kinh tế vĩ mô, Bài giảng kinh tế vĩ mô, Lý thuyết kinh tế, Kinh tế vĩ mô, Nền kinh tế mở, Cán cân thanh toán quốc tế

pdf 61 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/11/2016 | Lượt xem:176 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận