Bài giảng môn Nguyên lý kinh tế vĩ mô: Chương 7 - Lưu Thị Phượng

Mục tiêu Chương 7 Tổng cầu và chính sách tài khóa, nhằm tìm hiểu về: Xây dựng mô hình tổng chi tiêu – mô hình giao điểm Keynes, phân tích tác động của chính sách tài khóa đến tổng chi tiêu và sản lượng cân bằng của nền kinh tế, tìm hiểu mối quan hệ giữa đường tổng chi tiêu trong mô hình giao điểm Keynes và đường tổng cầu trong mô hình AD-AS.

Từ khóa: Nguyên lý kinh tế vĩ mô, Bài giảng kinh tế vĩ mô, Lý thuyết kinh tế, Kinh tế vĩ mô, Tổng cầu và chính sách tài khóa, Mô hình giao điểm Keynes

pdf 48 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/11/2016 | Lượt xem:108 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận