Bài giảng môn Nguyên lý kinh tế vĩ mô: Chương 8 - Lưu Thị Phượng

Chương 8 Tiền tệ và chính sách tiền tệ, mục tiêu của chương học này là: Tìm hiểu khái niệm tiền và quá trình tạo tiền trong nền kinh tế, tìm hiểu vai trò kiểm soát cung tiền của ngân hàng trung ương, tìm hiểu lý thuyết ưa thích thanh khoản – mô hình thị trường tiền tệ, phân tích tác động của chính sách tiền tệ đến hoạt động của nền kinh tế.

Từ khóa: Nguyên lý kinh tế vĩ mô, Bài giảng kinh tế vĩ mô, Lý thuyết kinh tế, Kinh tế vĩ mô, Chính sách tiền tệ, Tiền tệ và chính sách tiền tệ

pdf 59 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/11/2016 | Lượt xem:124 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận