Bài giảng môn Nguyên lý kinh tế vĩ mô: Chương 6 - Lưu Thị Phượng

Chương 6 Tổng cầu và tổng cung, mục tiêu của chương này nhằm: Tìm hiểu đặc trưng của biến động của nền kinh tế trong ngắn hạn, xây dựng mô hình tổng cầu – tổng cung, sử dụng mô hình tổng cầu- tổng cung để giải thích biến động kinh tế và vai trò của chính sách ổn định kinh tế.

Từ khóa: Nguyên lý kinh tế vĩ mô, Nền kinh tế trong ngắn hạn, Bài giảng kinh tế vĩ mô, Lý thuyết kinh tế, Kinh tế vĩ mô, Tổng cầu và tổng cung

pdf 51 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/11/2016 | Lượt xem:124 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận