Bài giảng môn Nguyên lý kinh tế vĩ mô: Chương 5 - Lưu Thị Phượng

Chương 5 Thất nghiệp, mục tiêu chương này nhằm giúp người học tìm hiểu: Khái niệm và đo lường thất nghiệp, phân loại thất nghiệp, tìm hiểu tác động của thất nghiệp.

Từ khóa: Nguyên lý kinh tế vĩ mô, Bài giảng kinh tế vĩ mô, Lý thuyết kinh tế, Kinh tế vĩ mô, Đo lường thất nghiệp, Tác động của thất nghiệp

pdf 28 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/11/2016 | Lượt xem:87 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận