Bài giảng Kiểm toán 1: Báo cáo tài chính

Bài giảng "Kiểm toán 1: Báo cáo tài chính" trình bày các nội dung: Mục đích của BCTC, các giả định cơ bản, các yêu cầu chất lượng, ghi nhận và đánh giá các yếu tố của BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Kiểm toán 1, Bài giảng Kiểm toán 1, áo cáo tài chính, Mục đích báo cáo tài chính, Yêu cầu chất lượng, Ghi nhận báo cáo tài chính

pdf 12 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/11/2019 | Lượt xem:71 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận