Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 2 - PGS.TS. Vũ Hữu Đức

Chương 2 trình bày tổng quan về kiểm toán. Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: Giải thích được bản chất của hoạt động kiểm toán, phân biệt các loại hình kiểm toán, trình bày những nội dung cơ bản của môi trường kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

Từ khóa: Kiểm toán 1, Bài giảng Kiểm toán 1, Môi trường kiểm toán, Phân loại kiểm toán, Hoạt động kiểm toán độc lập, Loại hình kiểm toán

pdf 27 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/11/2019 | Lượt xem:79 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận