Bài giảng Kiểm toán 1: Chuẩn bị kiểm toán

Bài giảng "Kiểm toán 1: Chuẩn bị kiểm toán" trình bày các nội dung: Cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán, trọng yếu, hiểu biết về đơn vị và môi trường, rủi ro kiểm toán, lập kế hoạch kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Kiểm toán 1, Bài giảng Kiểm toán 1, Chuẩn bị kiểm toán, Mục tiêu kiểm toán, Rủi ro kiểm toán, Lập kế hoạch kiểm toán

pdf 78 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/11/2019 | Lượt xem:100 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận