Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 9 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu

Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 9 trình bày về Dự báo. Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Các thành phần trong dự báo, phương pháp Chuỗi thời gian, độ chính xác của dự báo, phương pháp Hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo!
Đăng nhập để bình luận