• Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 2 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 2 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Nhằm giúp sinh viên có thêm tư liệu học tập và giảng viên có thêm kinh nghiệm trong việc thiết kế bài giảng. Dưới đây là bài giảng Kinh tế vi mô bài 2: Cầu cung và giá thị trường trình bày nội dung về thế nào là cầu của một loại hàng hóa, đường cung đường cầu có dạng như thế nào, giá cân bằng, quy luật cầu - cung. Mời các bạn tham khảo.

   21 p dtu 30/04/2017 270 11

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học - Th.S Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học - Th.S Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học của Th.S Vũ Quốc Thông với mục tiêu trang bị những kiến thức tổng quát về kế toán, nắm được đối tượng nghiên cứu của kế toán; nắm được các phương pháp của kế toán dùng;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   20 p dtu 22/03/2016 285 8

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 3 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 3 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Dưới đây là bài giảng Kinh tế vi mô bài 3: Co giãn của cầu và cung trình bày nội dung về tính co giãn theo giá từ hàm cầu, độ co giãn theo giá của cầu và tổng doanh thu hay tổng chỉ tiêu, độ co giãn theo thu nhập, độ co giãn chéo. Tham khảo tài liệu này để hiểu rõ hơn chi tiết môn học.

   14 p dtu 30/04/2017 179 6

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán (GV. Vũ Hữu Đức) - Chương 2: Báo cáo tài chính

  Bài giảng Nguyên lý kế toán (GV. Vũ Hữu Đức) - Chương 2: Báo cáo tài chính

  Mục tiêu sau khi nghiên cứu xong chương 2: Báo cáo tài chínhnày, bạn có thể: Trình bày mục đích và ý nghĩa của báo cáo tài chính, giải thích kết cấu và nội dung của các báo cáo tài chính, giải thích các giả định và nguyên tắc kế toán cơ bản, giải thích những hạn chế của báo cáo tài chính.

   23 p dtu 26/08/2016 207 5

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán (GV. Vũ Hữu Đức) - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép

  Bài giảng Nguyên lý kế toán (GV. Vũ Hữu Đức) - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép

  Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép, mục tiêu sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có thể: Giải thích tính chất và kết cấu của tài khoản kế toán, áp dụng nguyên tắc ghi sổ kép để xác định và ghi nhận ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản kế toán,...

   9 p dtu 26/08/2016 202 5

 • Bài giảng Kế toán hành chính - Sự nghiệp

  Bài giảng Kế toán hành chính - Sự nghiệp

  Bài giảng Kế toán hành chính - sự nghiệp là một bộ phận cấu thành của Hệ thống Kế toán Nhà nước và làm một môn học thuộc chuyên ngành kế toán. Bài giảng cung cấp những kiến thức cơ bản về hạch toán kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp, giúp sinh viên và bạn đọc nắm vững và vận dụng tốt các quy định của chế độ kế toán hành...

   20 p dtu 22/03/2016 295 5

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 5: Dự toán sản xuất kinh doanh

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 5: Dự toán sản xuất kinh doanh

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 5: Dự toán sản xuất kinh doanh. Chương này trình bày những nội dung như: Lợi ích của lập dự toán, dự toán áp đặt, dự toán có sự tham gia của các đơn vị cơ sở, dự toán tiêu thụ, dự toán sản xuất,...và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p dtu 30/09/2016 149 5

 • Bài giảng Kế toán quản trị (ThS Vũ Quang Kết) - Chương 6: Định giá bán sản phẩm, kế toán quản trị doanh thu và kết quả kinh doanh

  Bài giảng Kế toán quản trị (ThS Vũ Quang Kết) - Chương 6: Định giá bán sản phẩm, kế toán quản trị doanh thu và kết quả kinh doanh

  Bài giảng Kế toán quản trị chương 6: Định giá bán sản phẩm, kế toán quản trị doanh thu và kết quả kinh doanh, dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn kế toán quản trị tham khảo!

   5 p dtu 27/08/2016 176 5

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 10 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 10 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Bài 10: Cạnh tranh độc quyền và thiếu số độc quyền thuộc bài giảng Kinh tế vi mô trình bày nội dung về sự cân bằng dài hạn ngắn hạn của doanh nghiệp, phân loại thị trường thiểu số độc quyền, giá và sản lượng của hãng liên minh,... Tham khảo tài liệu này để nắm bắt chi tiết môn học.

   15 p dtu 30/04/2017 174 5

 • Bài giảng môn học Kế toán tài chính - Chương 8: Kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

  Bài giảng môn học Kế toán tài chính - Chương 8: Kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

  Bài giảng môn học "Kế toán tài chính - Chương 8: Kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh" cung cấp các kiến thức giúp người đọc có thể định nghĩa về doanh thu, thu nhập và chi phí; điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; kế toán các khoản doanh thu bán hàng, doanh thu tài chính, thu nhập khác và chi phí,... Mời các bạn...

   9 p dtu 24/02/2016 199 5

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán (GV. Vũ Hữu Đức) - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính

  Bài giảng Nguyên lý kế toán (GV. Vũ Hữu Đức) - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính

  Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính, mục tiêu sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có thể: Giải thích được các nguyên tắc kế toán áp dụng trong việc xác định lợi nhuận trong một thời kỳ, thực hiện các bút toán điều chỉnh và khóa sổ cơ bản, sử dụng bảng cân đối tài khoản điều chỉnh để hoàn thành chu trình kế toán.

   14 p dtu 26/08/2016 182 4

 • Bài giảng môn học Kế toán tài chính: Chương 9 - Nguyễn Thị Ngọc Bích

  Bài giảng môn học Kế toán tài chính: Chương 9 - Nguyễn Thị Ngọc Bích

  Bài giảng môn học "Kế toán tài chính - Chương 9: Báo cáo tài chính" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những vấn đề chung, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p dtu 01/09/2017 177 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê