Giáo trình Nguyên lý kế toán - TS. Đoàn Quang Thiệu

Giáo trình Nguyên lý kế toán được biên soạn trên tinh thần kế thừa và phát huy những ưu điểm của một số giáo trình nguyên lý kế toán, phù hợp với đặc điểm người học, đặc biệt là các sinh viên vùng trung du miền núi. Cách trình bày của giáo trình dễ hiểu, từ đơn giản đến phức tạp, từ ngữ thông dụng. Để người học dễ học tập, nghiên cứu và tránh trùng lặp với các môn kế toán chuyên sâu, giáo trình chưa đề cập đến phần thuế GTGT. Mời bạn đọc tham khảo.

Từ khóa: Nguyên lý kế toán, Giáo trình Nguyên lý kế toán, Kế toán doanh nghiệp, Phương pháp kế toán, Chứng từ kế toán, Hình thức kế toán

pdf 242 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:14/09/2014 | Lượt xem:301 | Yêu thích: 2 | Bình luận: 0 | Download: 50

Đăng nhập để bình luận