• Bài thuyết trình Chứng chỉ kiểm toán hành nghề CPA

  Bài thuyết trình Chứng chỉ kiểm toán hành nghề CPA

  Nội dung bài thuyết trình nói về cơ sở lý luận về CPA, thực trạng về kiểm chứng chỉ kiểm toán viên hành nghề CPA và đánh giá thực trạng và đưa ra ý kiến. Mời các bạn tham khảo!

   32 p dtu 15/11/2014 209 1

 • Sự vận động tuần hoàn của tài sản trong quá trình hoạt động kinh doanh

  Sự vận động tuần hoàn của tài sản trong quá trình hoạt động kinh doanh

  Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về vốn, tuỳ theo góc độ nhìn nhận vốn là một trong những nhân tố có tầm quan trọng quyết định tới mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng và của cả nền kinh tế nói chung. Vốn trong sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp luôn luôn tồn tại dưới hai hình thức cơ bản là hình thái giá trị và hình...

   17 p dtu 11/06/2013 203 3

 • Chiến thuật marketing ngân hàng (tt)

  Chiến thuật marketing ngân hàng (tt)

  Chiến lược marketing là một tập hợp các lựa chọn, g y g ộ ập chính sách, nguyên tắc- vừa mang tính độc lập vừa mang tính thích ứng với sự thay đổi của môi trường kinh doanh và các điều kiện cạnh tranh- chi phối toàn bộ hoạt động marketing của một doanh nghiệp (ngân hàng) trong một khoảng thời gian nhất định. ị - Chiến lược chỉ ra phương cách...

   25 p dtu 15/04/2013 252 1

 • Chiến lược marketing ngân hàng

  Chiến lược marketing ngân hàng

  Chiến lược marketing là một tập hợp các lựa chọn, g y g ộ ập chính sách, nguyên tắc- vừa mang tính độc lập vừa mang tính thích ứng với sự thay đổi của môi trường kinh doanh và các điều kiện cạnh tranh- chi phối toàn bộ hoạt động marketing của một doanh nghiệp (ngân hàng) trong một khoảng thời gian nhất định. ị - Chiến lược chỉ ra phương cách...

   25 p dtu 15/04/2013 201 1

 • Chương trình marketing ngân hàng

  Chương trình marketing ngân hàng

  Marketing ngân hàng là một hệ thống tổ chức, quản lý của ngân hàng để đạt được mục tiêu đặt ra là thỏa mãn tốt nhất nhu cầu về vốn, về các dịch vụ khác của ngân hàng đối với nhóm khách hàng lựa chọn bằng các chính sách, các biện pháp hướng tới mục tiêu cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận. Marketing Ngân Hàng đóng vai trò rất quan...

   24 p dtu 15/04/2013 227 1

 • Bài giảng luật đấu thầu

  Bài giảng luật đấu thầu

  Áp dụng Luật đấu thầu, pháp luật có liên quan, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế (Điều 3) 1. Các hoạt động đấu thầu phải tuân thủ theo quy định của Luật này 2. Nếu có đặc thù về đấu thầu quy định ở luật khác thì áp dụng theo quy định của luật đó. 3. Đấu thầu đối với các dự án ODA thực hiện theo điều ước quốc tế,...

   18 p dtu 15/04/2013 293 3

 • GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI

  GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI

  1. Các loại tranh chấp: a. Tranh chấp nội bộ công ty: Loại tranh chấp phát sinh: Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, Giữa các thành viên công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức công ty.

   23 p dtu 15/04/2013 196 2

 • Chương 9: Một số hợp đồng trong thương mại

  Chương 9: Một số hợp đồng trong thương mại

  Mua bán hàng hoá là một hành vi thương mại, theo đó người bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hoá cho người mua và nhận tiền; người mua có nghĩa vụ nhận hàng và trả tiền cho người bán theo sự thoả thuận của hai bên.

   35 p dtu 06/12/2012 176 2

 • Chương 8: Pháp luật về hợp đồng trong thương mại

  Chương 8: Pháp luật về hợp đồng trong thương mại

  Thương mại là hoạt động trao đổi của cải, hàng hóa, dịch vụ, kiến thức, tiền tệ v.v giữa hai hay nhiều đối tác, và có thể nhận lại một giá trị nào đó (bằng tiền thông qua giá cả) hay bằng hàng hóa, dịch vụ khác như trong hình thức thương mại hàng đổi hàng (barter). Trong quá trình này, người bán là người cung cấp của cải, hàng hóa, dịch...

   75 p dtu 06/12/2012 194 2

 • Chương 7: Pháp luật về phá sản

  Chương 7: Pháp luật về phá sản

  Phá sản (hay còn gọi bình dân là sập tiệm) là tình trạng một công ty hay xí nghiệp khó khăn về tài chính, bị thua lỗ hoặc thanh lý xí nghiệp không đảm bảo đủ thanh toán tổng số các khoản nợ đến hạn. Khi đó, tòa án hay một cơ quan tài phàn có thẩm quyền sẽ tuyên bố công ty hay xí nghiệp đó bị phá sản. Có hai loại phá sản: phá sản đơn và phá...

   22 p dtu 06/12/2012 228 4

 • Chương 5: Pháp luật về hộ kinh doanh

  Chương 5: Pháp luật về hộ kinh doanh

  Theo Điều 141 Luật Doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp; Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào; Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.

   24 p dtu 06/12/2012 223 2

 • Chương 3: Pháp luật về công ty

  Chương 3: Pháp luật về công ty

  Công ty được hiểu là sự liên kết của hai hay nhiều cá nhân hoặc pháp nhân bằng một sự kiện pháp lý, nhằm tiến hành để đạt được một mục tiêu chung nào đó. Công ty, hiểu theo nghĩa chung nhất, là tổ chức kinh doanh do hai hay nhiều người cùng góp vốn thành lập nhằm mục đích kinh doanh theo nguyên tắc lời cùng chia, lỗ cùng chịu.

   84 p dtu 06/12/2012 207 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê