Tài chính công

Đặc điểm tài chính công
Tài chính công là loại hình tài chính thuộc sở hữu nhà nước
Quyền quyết định thu chi tài chính công do nhà nước (quốc hội, chính phủ hay cơ quan công quyền được ủy quyền) định đoạt và áp đặt lên mọi công dân.
Tài chính công phục vụ cho những hoạt động không vì lợi nhuận, chú trọng đến lợi ích cộng đồng, lợi ích kinh tế xã hội
Tài chính công tạo ra hàng hóa công, mọi người dân có nhu cầu có thể tiếp cận
Quản lý tài chính công phải tôn trọng nguyên tắc công khai, minh bạch và có sự tham gia của công chúng
Đăng nhập để bình luận