Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng đầu tư và phát triển tại Việt Nam

Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng đầu tư và phát triển tại Việt Nam nêu một số vấn đề lý luận về hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng thương mại. Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam. Mục tiêu, phương hướng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại tệ tại BIDV.
Đăng nhập để bình luận