Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Chiến lược kinh doanh của tập đoàn Toyota và bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp ô tô Việt Nam

Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Chiến lược kinh doanh của tập đoàn Toyota và bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp ô tô Việt Nam nêu tổng quan về chiến lược sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. Đề xuất bài học kinh nghiệm và giải pháp vận dụng chiến lược kinh doanh của Toyota cho các doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô ở Việt Nam.

Từ khóa: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Luận văn thạc sĩ, Chiến lược kinh doanh, Doanh nghiệp ô tô Việt nam, Kinh doanh ô tô

pdf 97 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:22/09/2014 | Lượt xem:207 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 15

Đăng nhập để bình luận