Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Chiến lược phát triển dịch vụ nội dung số tại các doanh nghiệp kinh doanh truyền thông trực tuyến

Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Chiến lược phát triển dịch vụ nội dung số tại các doanh nghiệp kinh doanh truyền thông trực tuyến nêu tổng quan về ngành công nghiệp dịch vụ nội dung số và chiến lược phát triển kinh doanh dịch vụ nội dung. Đánh giá thực trạng chiến lược phát triển kinh doanh dịch vụ nội dung số tại công ty cổ phần truyền thông trực tuyến VTC. Giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả triển khai chiến lược kinh doanh dịch vụ nội dung số tại các công ty kinh doanh truyền thông trực tuyến.
Đăng nhập để bình luận