Luận văn:Phát triển dịch vụ ngân hàng Việt nam trong giai đoạn 2006-2010

Trong hai năm đầu (2006 – 2007) Việt Nam đã tiến thêm được một bước trên chặng đường phát triển mới, đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ. Sang những năm cuối của thời kỳ kế hoạch, nhất là từ Quý II năm 2007 mặc dù lạm phát trong nước bắt đầu tăng cao, tiếp đến là cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động không thuận đến nền kinh tế nước ta, nhưng Việt Nam đã sớm vượt qua và vẫn giữ vững được ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng

Từ khóa: Phát triển dịch vụ ngân hàng Việt nam trong giai đoạn 2006-2010, hạch toán kế toán, luận văn, nghiệp vụ kế toán, quản trị kinh doanh

pdf 96 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:16/04/2013 | Lượt xem:103 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận