Luận văn:Một số giải pháp pháp nhằm nâng cao hiệu quả Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng ngoại thương Việt nam

Hệ thống hóa lý thuyết về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng. Phân tích, đánh giá đúng thực trạng hoạt động tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng ngoại Thương Việt Nam. Bên cạnh đó, đề ra các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.
Đăng nhập để bình luận