Luận văn:Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng công thương chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2007-2015

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính

ngân hàng ngày càng gay gắt hơn, nhất là khi Việt Nam mở cửa thị trường tài

chính trong nước theo các cam kết quốc tế. Cụ thể kể từ 01/04/2007, các ngân

hàng nước ngoài được phép thành lập chi nhánh tại Việ
Đăng nhập để bình luận