Luận văn: Dây Chuyền Công Nghệ Sản Xuất NGK

Ngày nay nước ta đã và đang bước vào thời kỳ CNH- HĐH với khoa học kỹ thuật phát triển, hàng loạt các công nghệ sản xuất mới có hệ thống tự động hóa cao. Hàng loạt các thiết bị, dây chuyền công nghệ sản xuất được ứng dụng vào nước ta để đáp ứng những mục tiêu trước mắt và lâu dài. Khi khoa học công nghệ phát triển thì nhu cầu tiêu dùng cùng với chất lượng cuộc sống của con người ngày càng được nâng cao và nó được xem như là một vấn đề tất yếu của cuộc sống. Trong đó nước đóng vai trò rất quan trọng, nó không thể thiếu trong đời sống hằng ngày của mỗi con người, và chiếm khoảng 70 % trong cơ thể.

Từ khóa: luận văn báo cáo, khoa học kỹ thuật, công nghệ sản xuất, khoa học công nghệ, kinh tế xã hội, nhu cầu xã hội

doc 28 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:27/10/2012 | Lượt xem:139 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận