Luận văn: chế tạo gối đỡ nghiêng

Thiết kế đồ án môn học công nghệ chế tạo máy là nhiệm vụ quan trọng của quá trình đào tạo sinh viên trong các trường kỹ thuật. Theo chương trình đào tạo của trường ,thầy Nguyễn văn Khánh phụ trách bộ môn công nghệ chế tạo máy và là giáo viên hướng dẫn (GVHD) thiết kế đồ án đã đề ra những yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm sinh viên làm việc với đồ án công nghệ chế tạo máy. Một dạng bài tập tổng hợp giúp sinh viên hệ thống lại các kiến thức tiếp thu được từ những bài giảng ,bài tập thực hành, cùng với việc sử dụng tổng hợp các loại tài liệu liên quan ,các loại sổ tay ,bảng tiêu chuẩn … để hiểu rõ tầm quan trọng và tính công nghệ của chi tiết cần gia công qua đó thiết lập phương án công nghệ tốt nhất ứng với từng điều kiện sản xuất cụ thể.

Từ khóa: gối đỡ nghiêng, công nghệ chế tạo máy, khoa học kỹ thuật, công nghệ chế tạo, kỹ thuật chế tạo, luận văn báo cáo, đồ án môn học

pdf 63 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:01/11/2012 | Lượt xem:118 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận